FLIDs bestyrelse

FLID dækker samtlige landsdele, hviket også afspejles i bestyrelsens sammensætning:

Formand 
Søren Hald 
Magnolievej 29
8260 Viby  
Tlf. 22607999
Email: formandflid@gmail.com 

Næstformand 
Hans Søby 
Svendborg Havn
Jessens Mole 6
5700 Svendborg
Tlf. 62233082
Email: hans.soeby@Svendborg.dk

Sekretær 
Birger Isaksen
Sæby Havn 
Havnekontoret 
Havnen 11 9300 Sæby 
Tlf: 98461059 / 31131059 
Email: BIIS@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem
Kaare Bak
Middelfart Lystbådehavne
Østre Hougvej 24
5500 Middelfart
Tlf. 20 41 92 60
E-mail: Kaare.Bak@middelfart.dk

Bestyrelsesmedlem
Anders Dahl
Augustenborg Yachthavn
Langdel 6
6440 Augustenborg
Tlf. 74471562 / 20141562
E-mailanders@augustenborg-yachthavn.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Flemming Klug
Pallesdamvej 8, Højslev K
7840 Højslev
Tlf. 21 79 01 51
Email:  fklug@mail.dk

Suppleant (ejerrepræsentant)
Finn Mortensen
Kolding Lystbådehavn
Tlf. 29 33 60 44
E-mail: fcm@djk.dk 

Suppleant (havnefogedrepræsentant) 
Kenneth Højlund Jensen
Køge Marina
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Tlf. 20 42 16 89
E-mail: kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk