Sikker Havn

Projekt Sikker Havn

FLID og Dansk Sejlunion tog i 2006 initiativ til et projekt om sikkerheden i de danske lystbådehavne. Projektet resulterede bl.a. i en række anbefalinger som landets havne og klubber opfordres til at følge for at højne sikkerheden. 

Indtil videre følger 190 havne en eller flere af projektets anbefalinger. 

I 2016 er Trygfonden gået ind i projektsamarbejdet bl.a. ved at donerer redningskranse, jernstolper og instruktioner til havne og klubber, der vil gøre en indsats for at højne sikkerheden.

Læs om: 

Sikker Havn anbefalingerne

Bestil udstyr