Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

Med nyt layout. Samsø indfaser vedvarende energi på havnen, Skovshoved i kapløb med pæleorme. Bliv opdateret på reglerne om personløft med mastekranen

Samsøs største lystbådehavn er udvalgt som testhavn i EU-projekt, der skal hjælpe ø-samfund med begrænsede elnet i at øge anvendelsen af vedvarende energi.

Er du vores nye engagerede Havnefoged til vores tre fantastiske havne?

Udlej din båd og tjen 10.200 kr. skattefrit i 2019

Hvilke retningslinjer er der for lyskilder på broer og moler? Der er hjælp at hente i Søfartsstyrelsens principskitse for belysning.

Energistyrelsens planer om at etablere kystnære vindmølleparker i de indre danske farvande møder stor bekymring fra Danske Tursejlere og fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Den 27. marts afholder FLID generalforsamling krydret med en række faglige indlæg. Som noget nyt er arrangementet flyttet til Vingsted Centeret.

Det første ud af FLIDs fem regionale møder fandt sted i Aalborg Sejlklub, onsdag den 23. januar