Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 281 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen mere end 44.000 bådpladser, hvilket svarer til 3/4 af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

Sikker Havn-vejledere

Sikker Havn vejlederne klar til at rykke ud

Nu er der hjælp at hente for lystbådehavnene til at blive Sikker Havn-certificeret. FLID har uddannet seks Sikker Havn-vejledere, der er klar til at se på havnens sikkerhedsforhold med friske øjne.

Læs mere

Havnemagasinet FLID & FAKTA udkommet

Nyt nummer af medlemsbladet for havnefogeder, havnebestyrelser m.fl. er netop udkommet

Læs magasinet her

Havnemøde med politikere

Udviklingspotentialet i lystbådehavnene skal udnyttes langt bedre

Læs mere her

TEMA: Københavns nye bydel Lynetteholmen:

Der er stadig mulighed for væsentlige forbedringer! Sejlsport og rekreativ sejlads bliver tabere, hvis Lynetteholm hastes igennem.

Læs mere

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere