Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

I Vordingborg Kommune søger vi ny havnefoged til Stege Havn

Tirsdag den 28. januar fik syv lystbådehavne papir på, at sikkerheden er i top.

Tirsdag den 28. januar fik syv lystbådehavne papir på, at sikkerheden er i top.

Mandag 27. januar mødtes partnerne i Havforum for at drøfte sejlforholdene, når havterritoriet skal udvikles.

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, førstehjælp og forureningsbekæmpelse er flere af de ting, der er på plads i lystbådehavnene i Randers og på Randers Havn, der netop er blevet certificeret som Sikker Havne.

De danske lystbådehavne har for andet år i træk rundet 1 mio. gæsteovernatninger. Et generationsskifte i havnene med flere, yngre familier i bådene løfter aktivitetsniveauet.

Nivå Havn skifter kran og er interesseret i af forære deres kran til en anden havn

Den usædvanlige varme sæson 2018 var svær at følge op, men antallet af overnatninger i 2019 nåede alligevel op på mere end 1 mio. i de danske lystbådehavne.

TrygFonden har netop bevilliget 1,5 mio. kr. til Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) for bl.a. at forebygge drukneulykker i danske lystbådehavne