Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 277 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen mere end 44.000 bådpladser, hvilket svarer til 3/4 af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

I efteråret afholder FLID følgende kurser:

INTROKURSUS – for nye havneansatte og -bestyrelser, den 25. november

HAVNEUDVIKLING – nutidens udfordringer – fremtidens havn, den 26. november

N.B. Efterårsseminar og Havnemesse – aflyst pga. Corona-situationen

Læs mere

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere