Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 297 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen 50.000 bådpladser, hvilket svarer til 85% af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

Flere lystbådehavne er Sikker Havn certificeret

Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at forebygge drukneulykker og højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Læs mere her

Høringssvar til forslag til lov om ændring af planloven og andre love

FLID er opmærksom på, at man med lovforslaget vil give kommuner og lokale interessenter mulighed for at supplere den nuværende godkendelse i Kystdirektoratet med en lokalplan proces.

Vi forstår bare ikke hvorfor?

Læs mere

Havnemagasinet FLID & FAKTA juni er netop udkommet

Læs om det, der optager lystbådehavnene lige nu, Godt Sømandskab II, lys på redningsstiger, Miljøstyrelsen undersøger bundmaling, 15 millioner til Sæby og meget mere.

Læs mere her

Formandsskifte i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Bent Ole Jonsen fra Hejlsminde Havn ved Kolding er valgt som ny formand for lystbådehavnenes brancheforening, FLID.

Læs mere her

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere