Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 281 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen mere end 44.000 bådpladser, hvilket svarer til 3/4 af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

Her er indrejsereglerne for udenlandske gæstesejlere

Så lykkedes det at få præciseret indrejsereglerne for udenlandske gæstesejlere. På Havneguide.dk finder du som sejler og som havn konkrete svar på spørgsmål om, hvordan I skal forholde jer under restriktionerne. Klik på “Læs mere” for at se retningslinjer.

Læs mere

Havnemagasinet FLID & FAKTA:

Nyt nummer af medlemsbladet for havnefogeder, havnebestyrelser m.fl. er netop udkommet

Læs magasinet her

TEMA: Københavns nye bydel Lynetteholmen:

Der er stadig mulighed for væsentlige forbedringer! Sejlsport og rekreativ sejlads bliver tabere, hvis Lynetteholm hastes igennem.

Læs mere

Ny Havnemesse Avis

Læs om spændende byggerier, nyheder fra leverandørerne til de danske lystbådehavne og se spændende “messetilbud”.

Læs mere her

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere