Subscribe to Front page feed

Seneste nyheder

47 kommuner har foreløbig ventet 1½ år på at få afgjort deres ansøgninger om ophævelse af strandbeskyttelsen på og ved havne. Men nu lover departementet, at afgørelserne udsendes primo december.

Ved By & Havns stormøde krævede Lynettens havnebestyrelse transportløsningen undersøgt.

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har i fællesskab nedsat et Havforum udvalg i kampen for fri og sikker sejlads i indre danske farvande

I dette nummer kan du bl.a. læse om pæle, standardlejekontrakt for helårsbeboelse og se program for årets store Efterårsseminar og Havnemesse.

Så er der åben for tilmelding til efterårets spændende arrangementer, der løber af stabelen den 27. og 28. november i Vingsted Hotel- og Konferencecenter.

Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

FLIDs næstformand og havnemester i Svendborg Havn, Hans Søby, er gået bort

Det efterspurgte danmarkskort over lystbådehavne uddeles i den kommende tid via FLIDs medlemshavne over hele landet

Tom Elmer Christensen ansættes pr. 1 august som specialkonsulent hos Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.