Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 302 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen 50.000 bådpladser, hvilket svarer til 85% af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

Privat forsikringsordning er ikke en løsning

En privat stormflodsforsikring kan ikke tegnes i almindelighed – der er tale om en specialforsikring med urealistisk høj præmie og begrænset dækning, som i dag kun tilbydes af ét udenlands forsikringsselskab

Læs mere her

Havnemagasinet FLID & FAKTA juni er netop udkommet

Læs om det, der optager lystbådehavnene lige nu: Fakta om FLID’s medlemshavne, Dansk Søredningsselskab har travlt, FLID gjorde indsigelse, Her taler FLID havnenes sag og meget mere. God læselyst.

Læs mere her

Stormflodsordning må ændres

FLID får opbakning fra konservative – og modtager åbning fra Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

Læs mere her

FLID undersøger: Stormflodsskader på lystbådehavne for 90 millioner kroner

FLID har november 2023 gennemført en undersøgelse blandt de lystbådehavne, der blev ramt af stormfloden den 20.-21. oktober.

Læs mere her

Pressemeddelelse: FLID i opråb til ministeren

På vegne af foreningens 300 medlemshavne har FLID inviteret sig selv til møde med erhvervsminister Morten Bødskov for at drøfte løsninger for de stormflodsramte lystbådehavne

Læs mere her

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere