Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 297 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen 50.000 bådpladser, hvilket svarer til 85% af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

Formandsskifte i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Bent Ole Jonsen fra Hejlsminde Havn ved Kolding er valgt som ny formand for lystbådehavnenes brancheforening, FLID.

Læs mere her

Havnemagasinet FLID & FAKTA marts er netop udkommet

Læs om det, der optager lystbådehavnene lige nu, ny teknik kan være alternativ til klapning, en god lejekontrakt giver plads til udvikling, vejledning i tunge løft og meget mere.

Læs mere her

Flere lystbådehavne er Sikker Havn certificeret

Danske lystbådehavne har siden 2006 højnet sikkerheden med en certificeringsordning

Læs mere her

FLID advarer politikerne mod dobbelt administration for havnene

I er ved at indføre dobbelt administration i lystbådehavne! Revision af Planloven lægger op til mere administration for kommunerne og havnene. FLID advarer om at opfinde et problem, der ikke eksisterer.

Læs mere her

FLID’s høringssvar til Danmarks kommende Havplan:

Kan få store konsekvenser for fremtidige havneudvidelser.

Læs mere

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere