Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 281 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen mere end 44.000 bådpladser, hvilket svarer til 3/4 af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

Havnemagasinet FLID & FAKTA oktober er netop udkommet

Læs om det, der optager lystbådehavnene lige nu, besøg af Sikkerhedsstyrelsen i havnene, sejlerturismen i sæsonen 2022, nye Sikker Havn piktogrammer.

Læs mere her

FOKUS PÅ SIKKERHED I DANSKE HAVNE

FLID deltog i konference om sikkerhed på danske havne med Transportminister Trine Bramsen, Køges borgmester Maria Stærke, Danske Havne og TrygFonden – FLID fik fortalt om indsatsen for at højne sikkerhed i havnene under projekt Sikker Havn støttet af TrygFonden og kom med en appel til ministeren om tilskud til de mange havnebestyrelser og frivillige kræfter i de danske lystbådehavne, der gerne vil højne sikkerheden, men har svært ved at skaffe de ca. 100.000 – 150.000 kr. det koster at anskaffe redningsudstyr, m.m.

Læs mere her

Flere lystbådehavne er Sikker Havn certificeret

Danske lystbådehavne har siden 2006 højnet sikkerheden med en certificeringsordning

Læs mere her

FLID advarer politikerne mod dobbelt administration for havnene

I er ved at indføre dobbelt administration i lystbådehavne! Revision af Planloven lægger op til mere administration for kommunerne og havnene. FLID advarer om at opfinde et problem, der ikke eksisterer.

Læs mere her

Ny kampagne fra Sikker Havn

En ny sæson står for døren, snart summer havnene af liv. Men vandet er stadig koldt og falder man i vandet, er hurtig indsats afgørende. Brug 2 minutter på at se filmen og  bliv klogere på, hvordan du bruger havnens redningsudstyr.

Læs mere her

FLID’s høringssvar til Danmarks kommende Havplan:

Kan få store konsekvenser for fremtidige havneudvidelser.

Læs mere

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere