Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID)

FLID er lystbådehavnenes brancheforening. Vi repræsenterer både private og kommunale havne, hvori der befinder sig lystbåde. Foreningen har 281 af landets små og store lystbådehavne som medlemmer. Medlemshavnene repræsenterer tilsammen mere end 44.000 bådpladser, hvilket svarer til 3/4 af samtlige bådpladser i Danmark. Læs mere

Artikelsamling og værktøjer. Læs alt om drift og vedligeholdelse af lystbådehavne.

Kartotek over havnerelaterede leverandører og entreprenører – Nem og hurtig guide til produkter og serviceydelser.

Great news: Further opening of borders for tourists

Update 18 June 2021: As of 26 June, tourists from all EU and Schengen countries can enter without having to go into isolation after entry into Denmark, if they can provide a valid Corona-passport.

Læs mere
Flid & Fakta juni 2021

Havnemagasinet FLID & FAKTA udkommet

Nyt nummer af medlemsbladet for havnefogeder, havnebestyrelser m.fl. er netop udkommet

Læs magasinet her

Havnemøde med politikere

Udviklingspotentialet i lystbådehavnene skal udnyttes langt bedre

Læs mere her

TEMA: Københavns nye bydel Lynetteholmen:

Der er stadig mulighed for væsentlige forbedringer! Sejlsport og rekreativ sejlads bliver tabere, hvis Lynetteholm hastes igennem.

Læs mere
Flid & Fakta juni 2021

Fælles markedsføring drevet af FLID i samarbejde med medlemshavnene.
Komplet havneguide til alle havne og marinaer i Danmark. Læs mere.

Samarbejdspartnere