Ændrede ferieplaner giver interesse for lystbåde og sejlads

Stigende interesse for lystbåde og sejlads blandt danskerne

Sommeren nærmer sig, men pga. Corona er der restriktioner, som betyder det ændrede ferieplaner for mange. Det mærker lystbådehavnene, hvor der meldes om stor interesse for at få en bådplads. 

Til DRP4 i København udtaler Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark:

"Flere havne melder om alt udsolgt, særligt de større byer, hvor havnene må skrive folk på venteliste. Havnene mærker også, at der er godt gang i planlægningen af sejlture rundt om i landet og forventer at i hvert fald flere danskere vælger sejlerferien i Danmark i år," siger Jesper Højenvang og fortsætter:

"Vi kan faktisk aflæse det direkte på vores hjemmeside, der hedder Havneguide.dk - hvor vi har samlet en oversigt over ledige bådpladser i havnene, og på netop det punkt oplever vi i øjeblikket en meget stor besøgstrafik," siger Jesper Højenvang og understreger, at fremgangen gælder for danske lystsejlere.

"Selvom havnene generelt oplever fremgang i efterspørgsel på bådpladser, må vi ikke glemme, at økonomien kommer til at bløde i vores branche efter dette år, især hos de havne, der stort set er afhængige af tyske, svenske og norske gæstesejlere. De udgør visse steder i landet en afgørende del af af havnenes indtægt i sommerperioden," siger Jesper Højenvang.

Udvikling igang før krisen
Havnene var allerede inde i en god udvikling før Corona-krisen, flere både var kommet på vandet i sommerperioden, hvor havnene meldte om flere gæstesejlere. Det faktum, at det også er muligt at købe en billig og god båd, på grund af det store generationsskifte, der finder sted gør, at mange også har økonomisk mulighed for at komme på vandet enten som familier, eller som en del af et fællesskab omkring delebåd med vennerne.

I Brøndby Havn siger havnefoged Jesper Kaas:

"Der er ingen tvivl om, at man har set ind i sommerferien, som man skal holde herhjemme. Og vi mærker også at anskaffelse af en båd og en sejltur er oplagt for flere, når sommerferien begynder," siger Jesper Kaas og understreger, Brøndby Havn ikke, som de store sturisthavne er helt så afhængige af gæstsejlere.