6-dages reglen ophæves for Norge

Den 4. juli kan personer med bopæl i Norge frit rejse ind i landet uden at forhåndsreservere 6 overnatninger.

Der er tidligere lavet særlige ordninger for beboere i grænselandet mellem Danmark og Tyskland (Slesvig-Holsten) samt personer med bopæl i Skåne, Halland og Blekinge, så disse er undtaget fra kravet om 6 overnatninger i Danmark.

Ordningerne udvides nu med Norge, så personer med bopæl i Norge fra lørdag den 4. juli vil kunne indrejse frit i Danmark.

“Det glæder os at gæstesejlere fra Norge frit kan rejse ind i landet. Det har stor betydning for havnene især i Nordjylland, men også for vores forhold til de norske sejlere, der nu bydes velkommen uden forhåndsreservation,” siger Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.