AFLYSNING

Kære havnefoged, havnebestyrelsesmedlem, havneejer m.fl.

Vi har, som bekendt, planlagt generalforsamling til d. 18.3 – men set i lyset af den seneste udvikling og fare for Coronasmitte, ser vi os nødsaget til at flytte FLID´s generalforsamling til et senere tidspunkt. 

I vil få nærmere besked, når en ny dato kan meldes ud.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts eller april måned og indkaldes med 6 ugers varsel. Men det er vurderingen, at der nu foreligger en alvorlig situation som indebærer, at sådanne frister kan tilsidesættes.

Sekretariatet arbejder videre, og medlemmerne er meget velkomne til at kontakte os på mail og telefon.

Med venlig hilsen

Jesper Højenvang

direktør, FLID.