Anbefalinger til en Sikker Havn

På baggrund af praktiske afprøvninger og erfaringer er der via projektet udarbejdet en række anbefalinger, der kan højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion opfodrer landets lystbådehavne til at følge anbefalingerne til, hvad der skal være af udstyr, hvor det skal placeres, og hvordan det skal mærkes. Sker det, opnås en ensartethed havnene i mellem og genkendelighed for sejlerne, som kan føle større tryghed.

 

Læs folderen med Sikker Havn anbefalingerne (PDF)