200 nye redningsstiger fra TrygFonden er netop sat op
– flere er på vej

FLID hilser 200 nye redningsstiger fra TrygFonden velkommen. Stigerne er doneret gennem TrygFondens program ”Respekt for vand” og med de 200 nye stiger hænger der nu i alt 850 af TrygFondens lysende redningsstiger i danske havne, ved kajstrækninger m.m.

Og flere er på vej. For nu kan man igen søge om en donation til at højne sikkerheden på de danske lystbådehavne, bynære havne, kajstrækninger m.m. En ny ansøgningsrunde for 2024 er netop skudt i gang. Fristen er d. 31. august, hvor du som havn kan søge TrygFonden om at få del i årets samlede donation på op til 200 stiger. Hvis I er interesseret i at ansøge, kan I læse mere om, hvordan og hvilke kriterier, der gælder på respektforvand.dk

Redningsstiger der er synlige 24/7

Redningsudstyr er en vigtig del af sikkerheden på havnen. TrygFondens redningsstige er innovativ – og via sin farve og sit lys, er den synlig på havnen hele døgnet – året rundt. Som et ekstra plus er redningsstigerne forsynet med solcelledrevet lys, så de kan ses både fra land og fra vandet i mørke. Falder man i vandet en mørk aften, kan lyset eller reflekterende gul folie være helt afgørende for, at man kan se redningsstigen og komme op på broen.

TrygFondens redningsstige kan evt. supplere det bestående redningsudstyr i havnen – f.eks. sættes op på særligt udsatte steder på havnen. Tjek også gerne havnens nuværende redningsudstyr, måske kan det opgraderes, placeres anderledes eller suppleres med nogle små tiltag, der kan gøre en stor forskel for sikkerheden.

Sådan søger I

Fra TrygFonden oplyser projektchef Rene Højer, at den store interesse for stigen gør, at fonden igen i år har åbnet op for flere ansøgninger om innovative redningsstige med lys, og dermed bidrage igen bidrage til øget sikkerhed i de danske havne.

Frist for at søge stiger til levering i 2024 er sat til 31. august 2023. Frem til den 31. august kan ejere af havneområder, hvor der er offentlig adgang, og hvor der færdes mange mennesker, søge om redningsstigerne. Stigerne vil blive leveret senest juni 2024.

Læs mere om, hvordan man søger om en redningsstige fra TrygFonden her: respektforvand.dk

Gør de bestående stiger mere synlige

Har man allerede stiger i havnene? Stigerne kan med få ændringer blive endnu mere synlige og derved øge sikkerheden.

Her er et par gode råd:

  • Sæt lys på redningsstigerne, så de er synlige både fra land- og vandsiden.
  • Markér stigerne med gult fluorescerende refleksbånd, eller mal dem i en pangfarve (skriggul/skrigorange), så de skiller sig ud fra omgivelserne.
  • Tjek løbende, at redningsstigerne er robuste at kravle op ad.

Læs mere om projekt Sikker Havn støttet af TrygFonden

Læs mere om anbefalingerne til sikkerhedsudstyr på havne