Information om dykkerarbejde og myndighedsgodkendelse

I trafik- og lystbådehavnene rekvireres dykkere jævnligt til at udføre konstruktions- og vedligeholdelsesarbejder mv. under vandet. Dykning er forbundet med betydelige sikkerhedsmæssige risici, og det er derfor afgørende, at arbejdet kun udføres af dykkerfirmaer og personer med rette kvalifikationer og udstyr, og som er godkendt hertil af Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen gør opmærksom på, at rekvirenten, fx havnen, er ansvarlig for, at indgå aftaler med godkendte dykkerfirmaer, mens dykkerfirmaerne på deres side har ansvar for at leve op til lovgivningsmæssige krav vedrørende udstyr, uddannelse og godkendelser mv.
Søfartsstyrelsen fører en liste over godkendte erhvervsdykkere i Danmark: Erhvervsdykning og udfører både regelmæssige tilsyn og uanmeldte kontrolsyn med dykkerfirmaerne og rekvirenterne.

Erhverv eller fritid?

Lovgivningen på området og krav om godkendelser gælder dykkeraktiviteter og –arbejder som udføres erhvervsmæssigt, dvs. som en tjenesteydelse, og eventuelt mod vederlag. Dykning udført udelukkende som sport eller fritidsaktivitet, er derimod ikke omfattet af krav om myndighedsgodkendelse. I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen om dykkeraktiviteten er af erhvervsmæssig karakter og dermed omfattet af lovgivningens krav.
For yderligere oplysninger se Søfartssyrelsens hjemmeside vedrørende erhvervsdykning eller kontakt os på cfs@dma.dk.

Her kan du læse hele brevet.