Digitale rød/grøn skilte på Svendborg Havn

Nu er den her: Gæsteskiltet, der automatisk skifter til rød/grøn
 
Som den første havn i Danmark, har Svendborg Havn på sine 14 bookingpladser, erstattet skiltet med rødt på den ene side og grøn på den anden med digitale rød/grøn-skilte, der automatisk viser, om havnepladsen er fri eller optaget.
 
Sejlere og havnepersonalet behøver dermed ikke manuelt at vende skiltet, det sker via en sensorteknologi fra firmaet Compusoft.
 
De nye LED-skilte ligner en boks og er I første omgang placeret på havnens online booking pladser, placeret i havnebassinet mod Nordøst. I denne del af havnen kan sejlerne fremover kun booke og betale havnepenge online.
 
”Digitale skilte gør det lettere for os at holde styr på, hvilke pladser, der er optaget. Via en sensor i skiltet, får vi en melding på havnekontoret, når en båd anløber pladsen. Dermed kan vi være klar til at byde velkommen i havnen og yde en god service”, fortæller havnemester i Svendborg Havn, Hans Søby.
 
Sådan fungerer de digitale gæsteskilte 
De nye digitale skilte er koblet på Marinabooking og kan betjenes online af både havnefoged og sejlere.
Sejleren booker og betaler havnepenge online via smartphone, pc eller tablet, og havnen kan online se betalingsstatus, ledigheden på pladserne og administrere alle havnens LED-skilte.
 
Når en sejler går på Marinabooking.dk og booker en plads, skifter havnepladsen automatisk til rødt. Dermed kan andre sejlere tydeligt se, om pladsen er booket eller ej. Ligeledes, når sejlerne forlader pladsen, skifter LED-skiltet automatisk til grøn, medmindre pladsen er booket. Systemet sikrer, at pladsen står klar, når sejleren ankommer – også i højsæsonen og sidst på dagen, hvor det ellers kan være svært at finde en pæleplads.
 
Til de sejlere, der ikke ønsker at ligge udenpå andre både eller sove længe, er booking en mulighed for at sikre en plads i havnen.
 
Har sejleren booket et flerdages ophold, kan pladsen forlades for en tur på Svendborg Sund eller i Det Sydfynske Øhav og den vil forblive ledig til de vender tilbage.
 
Ankommer en sejler til pladsen som er grøn og dermed ikke er booket og betalt, vil skiltet begynde at blinke skiftevis rødt og grønt. Det fortsætter indtil sejleren har booket og betalt pladsen online, hvorefter pladsen skifter til rød som ”optaget”.
Skiltet blinker ligeledes, hvis en sejler glemmer at forlade pladsen, når bookingen ophører.
 
Booking af havnepladserne kan ske via Havneguide.dk eller Marinabooking.dk
For yderligere spørgsmål vedr. de nye skilte i Svendborg Havn, er I velkomne til at kontakte havnen på tlf.: 62 23 30 80.
Læs mere om Svendborg Havn på Havneguide.dk.
 
Produktnyhed fra Compusoft
De nye digitale gæsteskilte hedder cSight og er produceret af Compusoft. Læs mere om produktet her under Nyheder fra leverandørerne.
 
I sidste nummer af Flid & Fakta bragte vi en artikel om LED-gæsteskilte til havnen -