Et skub til privat bådudlejning

Udlej din båd og tjen 10.200 kr. skattefrit i 2019.

Sådan forlyder de nye skatteregler, der trådte i kraft i efteråret 2018 og har tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018. Af den del, der overstiger 10.200 kr., skal der kun betales skat af 60 procent af indtægterne. Skattereglerne for privates deleøkonomiske aktiviteter var genstand for mange og lange politiske drøftelser i 2018 om, hvordan man beskatter disse aktiviteter. Drøftelserne endte med en bred politisk aftale, hvorefter der blandt andet skulle indføres mere enkle regler for dem, der gennem Boatflex - eller tilsvarende platforme - udlejer deres båd.

Kun via platform fra 2021
Ifølge Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsselskabet BDO Danmark, er det vigtigt at notere sig følgende som privat bådudlejer: I 2018, 2019 og 2020 gælder de nye  fordelagtige skatteregler også for private, der selv lejer deres båd ud og selv indberetter til skat. Men fra og med 2021 gælder de standardiserede fradragsregler kun for de bådejere, som lader deres lejeindtægter indberette automatisk til SKAT via en udlejningsplatform, som eksempelvis Boatflex.

Hos Boatflex hilser medejer Jacob Bojesen de nye skatteregler velkommen. ”Vi kan se, at der er mange flere bådejere, som har fået mod på at udleje deres båd end tidligere, da det bliver langt mere attraktivt med en højere fortjeneste. Derfor er de nye regler et skridt i den rigtige retning. Ved at placere sin båd på en platform medfører det en lang række markedsføringsmuligheder, der kommer bådejere til gode og som kan være omkostningsfulde for bådejeren selv at håndtere, samt en sikker forsikringsløsning gennem Boatflex, der dækker alle udlejninger og som ikke påvirker bådejerens forsikring,” siger Jacob Bojesen.

Foto: Karin Juul Jensen.

FAKTA
TO GODE BUNDFRADRAG
Efter de nye regler er de første 10.200 kr. i 2019 ved sådanne udlejningsaktiviteter helt skattefrie. Det startede med et bundfradrag på 10.000 kr. i 2018, men da bundfradraget reguleres hvert år efter prisudviklingen, er fradraget i 2019 steget til 10.200 kr. Af den overskydende del skal der kun betales skat af de 60 procent. Derudover får udlejeren endnu et fradrag, for de sidste 40 pct. af den overskydende del er fremover et skønsmæssigt bundfradrag, der skal dække udgifter og værditab ved udlejningen.

Under Bådudlejning i Vidensbanken finder I et regneeksempel.