FLID står for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og er lystbådehavnenes brancheforening. Foreningens formål er, at repræsentere lystbådehavne i Danmark og varetage disse havnes faglige interesser.

FLID taler havnenes sag
Vi varetager lystbådehavnens interesser bl.a. i forhold til havnedrift, myndighederne og den lovgivning og de rammer, der gælder for lystbådehavne i Danmark.

FLID hjælper og rådgiver havne
Vi er havnenes livline og gør hvad vi kan for at stå til rådighed, når havnen har spørgsmål eller mangler sparring i stort og småt. Alle henvendelser er velkomne. Det være sig i forhold til standardreglementet, forsikringer, jura, klapning, miljø, inddrivelse af gæld, flytning af både, sikkerhed, lovgivning og meget mere. Vi yder også konsulentbistand til medlemshavnene, bl.a. myndighedsansøgninger og rådgivning på en lang rækker projekter.

Vi trækker på en stor fælles vidensbase og et bredt netværk. Vi kan desuden henvise til andre havne, der har erfaring med de udfordringer, som I måske selv står overfor.

FLID afholder kurser og seminarer
Vi afholder løbende kurser, seminarer og havnemesse for havnepersonale og bestyrelsesmedlemmer. Vi informerer desuden om nyt i havnebranchen gennem vores medlemsblad Havnemagasinet FLID & FAKTA, der udkommer 4 gange årligt. På foreningens hjemmeside www.flidhavne.dk kan medlemmer hente hjælp i en stor vidensbank, der dækker de fleste havnerelevante emner. Og ellers er I velkomne til at kontakte sekretariatet.

Fælles markedsføring
For at tiltrække flere gæstesejlere til havnene, varetager vi fælles markedsføring af lystbådehavnene. FLID står bag Danmarks største digitale havnelods, www.havneguide.dk , der findes på tre sprog, dansk, engelsk og tysk. Her kan havnene annoncere deres ledige bådpladser, markedsføre deres havn med beskrivelse, billeder og video og de kan, hvis det er relevant, linke ind til deres online betalingsservice, havnens egen hjemmeside og Facebook samt booking.

Bliv en del af et fællesskab
Som havnefoged står man indimellem isoleret med sine udfordringer, ens nærmeste kollega er måske i den nærmeste havn. Igennem et medlemskab hos FLID bliver havnen end del af et netværk af havnekollegaer fra hele landet, hvor man udveksler erfaringer og gode råd, både i det daglige og ved vores årlige arrangementer.

LÆS MERE
For dig som medlem af FLID findes der mange flere fordele, herunder medlemstilbud fra samarbejdspartnere og leverandører.

For at se alle fordelene ved at være medlem af FLID, kan I downloade mere information her: Hent FLID’s informationfolder (pdf)
Læs mere:
Hvad koster et medlemskab?
Hvordan melder man sig ind?