FLID dækker hele landet, hvilket også afspejles i bestyrelsens sammensætning:

Formand 
Søren Hald
Havnebestyrelsesmedlem i Marselisborg Lystbådehavn
Telefon: 2260 7999
E-mail: formandflid@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Jesper Tjott
Havnefoged i Skovshoved og Hellerup Lystbådehavne
Telefon: 2630 2611
E-mail: jet@gentofte.dk

Sekretær
Birger Isaksen
Havnefoged i Sæby Havn
Telefon: 3113 1059
E-mail: BIIS@frederikshavn.dk

Bestyrelsesmedlem
Kenneth Højlund Jensen
Havnemester i Køge Marina
Telefon: 2042 1689
E-mail: kenneth.hoejlund.jensen@koege.dk

Bestyrelsesmedlem
Anders Dahl
Havneejer i Augustenborg Yachthavn
Telefon: 7447 1562 / 2014 1562
E-mail: anders@augustenborg-yachthavn.dk

Bestyrelsesmedlem
Finn Mortensen
Formand for bestyrelsen i Kolding Lystbådehavn
Telefon: 29 33 60 44
E-mail: fcm@djk.dk

Suppleant 
Henrik Svenningsen
Formand for bestyrelsen i Skive Søsportshavn
Telefon: 22 34 87 99
E-mail: formand@skivesoesportshavn.dk