Foreningens drift finansieres via kontingenter. Midlerne bruges til at opfylde foreningens formål.

Kontingentet fastsættes udfra en solidarisk model, hvor størrelsen udover et grundbeløb bestemmes udfra havnens to vigtigste indtægtskilder, nemlig antallet af fastliggende både i havnen og antallet af gæstesejlere. Alle betaler således et fast grundbeløb, plus et tillæg pr. betalende fastliggende båd, plus et tillæg pr. betalende overnattende gæstebåd (der regnes med månederne maj-september).

Sådan beregnes kontingentet:

Grundbeløb (havne med 0-199 pladser): kr. 1.328,25
Grundbeløb (havne med 200-399 pladser): kr. 1.617,00
Grundbeløb (havne med 400 pladser og derover): kr. 1.963,50
Pladstarif (pr. fastligger): kr. 13,86
Gæstetarif (pr. gæstebåd i maj-sept.): kr.   1,16