FLIDs generalforsamling blev i 2024 afholdt den 20. marts med dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

Materialer til ordinær Generalforsamling den 20. marts (links kommer løbende):

1. Indkaldelse FLIDs generalforsamling 2024

Endelig indkaldelse til FLIDs Generelforsamling 2024

Program og dagsorden for FLID´s Generalforsamling 2024

FLID – regnskab 2023

Bestyrelsens Beretning 2023

Budgetforslag for 2024 vedtaget

Referat fra FLIDs GF

Indkaldelse og dagsorden bliver mailet til alle medlemshavne (dato kommer).