Foreningen FLID blev oprettet ved en stiftende generalforsamling i Kolding i maj 2000. Ved oprettelsen var der 41 medlemshavne.

Den overvejende grund til oprettelsen af foreningen var i første omgang at blive høringsberettiget, og dermed få adgang til at kommentere lovforslag og bekendtgørelser med konsekvenser for lystbådehavnene. Dette formål må siges at være opnået med stor succes.

FLID har bl.a. haft afgørende indflydelse på udformningen af de praktiske regler vedrørende havnenes administration af “Schengen-aftalen” (ophævelse af indre grænser i EU), ligesom foreningen dannede en arbejdsgruppe, der samarbejdede med Kystdirektoratet, i forbindelse med udformningen af det nye “Standardreglement for Lystbådehavne og mindre Fiskerihavne”, som udkom i 2003 og er udsendt til medlemshavnene (findes oversat til Engelsk og Tysk for medlemmer).

FLID har derudover været stærkt involveret i ændringen af bekendtgørelsen om modtagestationer og udtømning af toiletspildevand fra lystfartøjer. Dette betød at FLID bl.a. fik fjernet et krav om at alle havne skulle investere i tømningsanlæg. I stedet er det tilstrækkeligt kun at etablere entømningsordning, for eksempel aftale med lokal slamsuger.

Bestyrelsen har ved gentagne lejligheder været, og er fortsat, til møder med embedsmænd og politikere, for at diskutere problematikken vedrørende klaptilladelser, forurenet bundsediment, og mange andre sager med betydning for lystbådehavne.

Foreningen deltog bl.a. i arbejdet omkring udformningen af klapvejledningen og vejledningen vedr. affaldsplaner for lystbådehavne. Herved fik vi forenklet den måde planen skal udfyldes på.

FLID´s 10 års fødselsdag – læs jubilæumsskrift
Læs mere om FLID og historien i Jubilæumsudgaven af FLID & FAKTA udgivet i forbindelse med foreningens 10 års fødselsdag den 17. maj 2010. og hent jubilæumsskrift her.

Hvis du ønsker at høre mere om FLIDs arbejde, så send en mail til direktør Jesper Højenvang jesper@flidhavne.dk eller kontakt én af bestyrelsesmedlemmerne.