FLIDs privatlivspolitik i relation til databeskyttelsesforordningen

FLID registrerer oplysninger om personer, der er knyttet til vores medlemshavne. Denne registrering sker på baggrund af indberettede oplysninger fra havnen og/eller tilknyttede personer. Enten indsendt til os via vores oplysningsskema, en mail eller pr. brev. Oplysningerne kan også være offentligt tilgængelige og stamme fra havnens egen hjemmeside.

Hvad indsamler vi? 

  • Dit navn
  • Evt. din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Evt. dit telefonnummer
  • Evt. din funktioner i relation til havnen (bestyrelsesmedlem, havnefoged, politisk udvalg o.lign).

Vi vil altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt, som vi har pligt til.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark indsamler alene oplysninger med det formål at kunne levere services og ydelser omfattet af medlemskabet af FLID. Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
  • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
  • Afholdelse af kurser, seminarer og sociale arrangementer
  • Levering af varer og ydelser
  • Administration af havnens relation til os

Dine personoplysninger opbevares så længe, du har en tilknytning til havnen. Når FLID informeres om dit ophør slettes dine oplysninger, med undtagelse af oplysninger, der evt. er en del af regnskabsmateriale og skal opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven.

Dine personlige oplysninger videregives ikke til markedsføringsformål.

Du har ret til adgang til din personoplysninger
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registret om dig, hvordan vi har indsamlet dem, hvad vi bruger dem til og hvordan vi behandler dem.

Du har til enhver tid ret til at få rettet fejl, få begrænset behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt. Du har endvidere ret til at få slettet og overført dine oplysninger fra vores database med undtagelse af oplysninger, der indgår i regnskabsmateriale. Det gælder f.eks. hvis du ikke længere ønsker at modtage materialer og mails fra os. Skriv da til: administration@flidhavne.dk

Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet over vores håndtering af dine data.

Ønsker du at høre mere om vores privatlivspolitik, kan du kontakte sekretariatet på 43454360 eller info@flidhavne.dk