FLIDs vedtægter

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark vedtog på sin stiftende generalforsamling marts 2000 et sæt vedtægter for foreningens virke.

Mindre ændringer og justeringer er vedtaget på FLIDs generelforsamling marts 2007 og endeligt godkendt ved ekstraordinær generalforsamling afholdt maj 2007.

Endvidere er vedtægterne justeret på generalforsamlingen den 24. marts 2010 og endeligt vedtaget den 14. april 2010 på en ekstraordinær generalforsamling. Sidstnævnte justering indebærer, ud over redaktionelle ændringer, at foreningens formand kan vælges blandt havnefogedrepræsentanter (tidligere skulle formanden altid vælges blandt havnbestyrelsens repræsentanter).

Vedtægterne er justeret den 21. marts 2012 på FLIDs ordinære generalforsamling i Fredericia for at sikre sammenhæng mellem FLID reelle aktiviteter og formålsparagraffen (vedtagelsen er godkendt på ekstraordinær generalforsamling 12. april 2012). Senest er vedtægterne justeret den 19. marts 2014 på FLIDs ordinære generalforsamling i Fredericia for at tage højde for det forhold, at foreningen i dag opererer med et sekretariat og en direktør der i praksis varetager den daglige ledelses af foreningen. Desuden give 2-årig valgperiode til suppleanterne (vedtagelsen er godkendt på ekstraordinær generalforsamling 11. april 2014).

Læs vedtægter