FLIDs vedtægter

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark vedtog på sin stiftende generalforsamling marts 2000 et sæt vedtægter for foreningens virke.

Mindre ændringer og justeringer er løbende vedtaget. Senest i 2022.

Læs vedtægter