Ved dir. Jesper Højenvang, Foreningen af lystbådehavne i Danmark, FLID

Lystbådehavnene er de seneste 15 år blevet en vigtig brik i autocamperturismen landet over. Årsagen er først og fremmest den generelle vækst man ser i denne ferieform, hvor mange autocampere søger mod havnene.

Lystbådehavne reguleres ikke af campingreglementet, og parkering med autocampere ved lystbådehavne reguleres efter vejlovens parkeringsregler. FLID mener, at den eksisterende regulering af autocampere ved lystbådehavne har været en enkel og smidig regulering, som uden nævneværdige problemer har sikret, at nu over en million gæster i autocampere årligt besøger de særlige P-pladser i lystbådehavne.

En anden grund er, at autocampere også i nogle sager er blevet set som camping, og det har skabt forvirring. Den forvirring vil FLID gerne komme i forkøbet og argumentere for, at det nuværende regelsæt bevares, også ved en eventuel revision af campingreglementet.

Hvordan er udviklingen begyndt

Initiativet kom ikke fra lystbådehavnene, men autocampere er stille og roligt begyndt at komme til havnene. Mange autocampere er tidligere sejlere, og derfor er udviklingen sket organisk. FLID skønner, at 200 – 250 af landets godt 300 lystbådehavne tilsammen har ca. 1.500 p-pladser til autocampere, typisk på de arealer der om vinteren anvendes til opbevaring af både. Med godt en million overnatninger er autocampere i dag en væsentlig del af den lokale turisme og har stor betydning for butikker i havnene og for lokalsamfund og som indtægtskilde for lystbådehavne, der drives efter hvile i sig selv princippet.

Konflikter løses lokalt

Der har været relativt få konflikter med naboer, der føler sig generet, og konflikterne ordnes næsten altid lokalt ved at rykke lidt på placeringen af P-pladserne. Havnene har pladsen og tager presset fra kommunernes bycentre og p-pladser, hvor der er kapacitetsproblemer.
Lystbådehavnene betragter gæstesejlere og autocampere på helt samme måde. Så uanset man kommer for sejl eller på hjul, får man adgang til samme faciliteter – køkken, vaskemaskine, bad, toilet opholdsrum, og ikke mindst mulighed for at komme af med sit spildevand.

Natur og turisme kan godt forenes

Det er også vigtigt at fremhæve at P-pladser til autocampere i lystbådehavne ikke inddrager ny natur, men anvender havnenes eksisterende parkeringsarealer og bådenes vinteropbevaringspladser. Der er god synergi i at samle aktiviteter på havneområderne, hvor der er styr på miljø, spildevand og affald.

Hvem er autocamperne

En betydelig del af autocampere er turister fra nabolande i transit. Men også ophold i Danmark og danske autocampere bliver flere og flere.

Potentialet er meget stort og vi anbefaler, at autocampere på campingpladser reguleres efter samme enkle model som på lystbådehavnene. Det vil gavne erhvervet og gøre autocamperkagen større for alle.