Fundraising: Søg midler til bedre adgang til naturen

Har du en god idé til et projekt, som kan skabe bedre adgang til naturen?
 
Så er denne pulje måske relevant for jer. En ny pulje fra Friluftsrådet giver støtte til projekter, som skaber bedre adgang til naturen eller til naturområder, som i dag er svært tilgængelige for hele eller dele af befolkningen.
 
Der er ansøgningsfrist 15. maj 2020.

Der gives støtte til fysiske tiltag, der skaber adgang til vandet, eller naturområder, hvor det er vanskeligt for befolkningen at komme til idag. Eksempelvis til gavn for særlige målgrupper, herundre mennesker med funktionsnedsættelser, som gør det muligt at komme ud i naturen. 

”Hvis befolkningen skal have et nært forhold til naturen og få lyst til at passe på den, så er det også helt afgørende, at vi kan komme ud i den og opleve alle de fantastiske ting, man kan derude. Desværre er adgangen til naturen langt fra noget, som vi kan tage for givet,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet. 

Tilskud til lokale initiativer
Der kan søges om tilskud til lokale initiativer, som gennem fysiske tiltag til lands eller til vands skaber adgang og tilgængelighed i et naturområde, hvor der ikke i dag er det, eller skaber adgang og tilgængelighed for målgrupper, der ellers ville have svært ved at komme ud i det givne naturområde.

Ved etablering af nye naturområder er det vigtigt, at friluftsliv og adgang til naturen tænkes ind fra start, understreger Friluftsrådet. Derfor prioriteres det at støtte projekter, der fremmer adgangsforhold på svært tilgængelige eller nyudlagte naturarealer, som for eksempel jordfordelingsprojekter, udlagte vådområder og lignende.

Projektet skal være forankret i en civilsamfundsorganisation eller et partnerskab, hvor en civilsamfundsorganisation er ledende partner. Dvs. en kommune kan ikke være ledende partner, ej heller en kommerciel aktør.

Der er i alt afsat 4 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 200.000 kroner.

Tilskud til udviklingsprojekter der løfter området
Det er også muligt at søge om tilskud til udviklingsprojekter, som udvikler nye veje til at fremme befolkningens adgang til naturen. Det kan for eksempel gøres ved at aktivere frivillige og foreninger til at belyse barrierer for adgang til naturen, eller ved at udvikle og afprøve redskaber og metoder, der støtter de grupper i befolkningen, som har sværest ved at komme ud i naturen. 

Der er i alt afsat 6 millioner kroner til projekter af denne art, og Friluftsrådet forventer at kunne støtte to eller tre projekter.

Derudover kan der søges støtte til pilotprojekter, der med afsæt i det organiserede friluftsliv kortlægger og synliggør rekreative stier og ruter i Danmark med henblik på at skabe bedre muligheder for adgang til naturen. Der er i alt afsat 5 millioner kroner, og Friluftsrådet forventer at kunne støtte et eller to pilotprojekter.

For yderligere information, kontakt venligst:

Rikke Damm

Konsulent i Friluftsraadet
E-mail: [email protected]
Telefon: 24526089

Eller læs mere https://friluftsraadet.dk/adgang-til-naturen-lokale-initiativer