Højaktuelle emner på FLIDs Generalforsamling

Onsdag den 27. marts fandt FLIDs generalforsamling sted. Denne gang i Vingsted Konferencecenteret ved Vejle. 

70 repræsentanter fra havnene var mødt op til et arrangement, der indledningsvist havde to spændende talere på programmet - efterfulgt af erfaringsudveksling og slutteligt FLIDs årlige generalforsamling. 

Danmarks nye Havplan
Hvor langt er man med den nye havplan? Og hvilken betydning får den for lystbådehavnene? Det var nogle af de spørgsmål, som vicedirektør i Søfartsstyrelsen, Charlotte Ahrendt Steen, svarede på under sit oplæg på FLIDs generalforsamling.

Det er første gang, at Danmark udarbejder en havplan og man skeler til Sverige, der er godt i gang og ellers "bygger man bilen, mens den kører", fortalte Charlotte Ahrendt Steen, som tog godt imod de mange indspark og gode spørgsmål fra de fremmødte FLID-medlemmer. Havplanen skal være klar i 2021 og hensigten er, at den skal revurderes hvert 10. år.

Klik her for at se Charlotte Ahrendt Steens præsentation

Miljøstyrelse om EUs nye biocidforordning
Det store spørgsmål i oplægget var, hvilke bundmalinger, der fremover bliver lovlige? EUs biocidforordning erstatter de hidtidige danske regler i 2020, og det kommer til at få betydning for de produkter, vi kommer til at se på hylderne indenfor maling til lystbåde. Birgitte Skou Cordua fra Miljøstyrelsen fortalte om, hvor langt de var i processen med at risikovurdere de bundmalinger, der er på markedet.
Under oplægget blev andre emner som miljørigtige vaskepladser og miljørigtig fjernelse af bundmaling drøftet. Der var mange spørgsmål fra salen, herunder hvordan man sikrer sig mod, at bådejerne anvender udgåede produkter, og hvordan havnen skal forholde sig i tilfælde af lovbrud. Flere spørgsmål gik ligeledes på tidshorisonten for de produkter, der kommer til at udgå. Det korte svar er, at de nye produkter godkendt efter biocidforordningen først forventes på markedet i 2020.   

Miljøstyrelsen henviser derudover til deres helpdesk for spørgsmål om biocider, på mailen: ​[email protected]. FLID bringer en uddybende artikel i næste nummer af Havnemagasinet FLID & FAKTA om bundmaling og den nye havplan. Det udkommer i midten af maj. 

Klik her for at se Birgitte Skou Corduas præsentation

Brændeovne, digitale rød/grøn skilte og husbåde
Efter de to gode oplæg var der tid til erfaringsudveksling om brændeovne og strøm på vinterpladsen. Bo fra Nyhavn2 i Middelfart fortalte desuden om deres erfaringer efter første år med en selvbetjeningshavn, hvor alle pladser har elektroniske rød/grøn skilte. 

Regnskabet godkendt
Regnskabet for 2018 og budget for 2019 blev fremlagt af FLIDs direktør Jesper Højenvang og godkendt af generalforsamlingen. 

FLIDs bestyrelse samt direktør efter generalforsamlingen i 2019:

Fra venstre:
Anders Dahl, Augustenborg Yachthavn (bestyrelsesmedlem - kasserer)
Henrik Svenningsen, Skive Søsportshavn (suppleant - ejerrepræsentant - afløste Flemming Klug)
Kenneth Højlund Jensen, Køge Marina (bestyrelsesmedlem)
Finn Mortensen, Kolding Lystbådehavn (bestyrelsesmedlem)

Søren Hald, Marselisborg Lystbådehavn (formand)
Jesper Tjott, Skovshoved og Hellerup Havn (suppleant - havnerepræsentant)
Birger Isaksen, Sæby Havn (bestyrelsesmedlem - sekretær)
Jesper Højenvang, direktør, FLID

Ikke tilstede: Hans Søby, Svendborg Havn (bestyrelsesmedlem - næstformand)

Velkommen til de nye ansigter og tak for et flot fremmøde til alle.

Læs bestyrelsens beretning og referatet fra generalforsamlingen.