Kalundborg kommune søger en havnefoged.

Læs hele stillingsopslaget på Kalundborg kommunes hjemmeside

Kalundborg kommune ejer og drifter fem havne: Havnsø havn, Nekselø havn, Sejerø havn, Røsnæs havn, og Kalundborg Gl. Vesthavn. Havnene er alle forskellige, og det på trods af den ringe afstand, forskelligt bagland, funktioner, geografi og Kultur. Fælles for dem er dog vandet og det store forsatte potentiale for udvikling. Der er kommet mange nye brugergrupper på vores havne, og det e ikke kun fra vand-siden.

De fem Havne og to færger er organiseret under Plan byg og Miljø og drifter havnekontoret på Havnsø og Sejerø havn samt færgekontoret på Sejerø. Der er ansat to havneassistenter og to administrative medarbejdere på kontoret i Havnsø, en havnefoged på Sejerø og to administrative medarbejdere på færgekontoret og havnemesteren.

Du overtager ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse, på hhv. Havnsø, Nekselø og Røsnæs Havne og Kalundborg Gl. Vesthavn. Sejerø har en havnefoged ansat, men der vil være flere vedligeholdelsesopgaver mm. på Sejerø, der skal udføres med deltagelse fra de øvrige havnes ansatte.

Opgaverne er mangeartede og spænder lige fra praktiske løsninger til opgaveledelse, styring af driftsbudgettet og andre administrative opgaver, samt medvirken i udviklingen af vores havne. Opgaverne udføres i samarbejde med de øvrige ansatte, hvor du som havnefoged får en koordinerende rolle sammen med fagkoordinatoren for de administrative funktioner.

Som havnefoged forventes du at deltage aktivt i ledelsen af området samt understøtter og bidrager til dine kollegaers faglige udvikling. Arbejdsdagen fordeler sig mellem både praktiske opgaver, administrative opgaver og planlægningsopgaver.

I stillingen som havnefoged forventes det, at du favner bredt og er en synlig person for havnenes mange brugere. Kalundborg kommunes havne hører til i Plan, Byg og Miljø som en del af det tekniske område, og du vil referere til havnemesteren.

Ansøgningsfrist: 29. januar 2023

Læs hele stillingsopslaget på Kalundborg Kommunes hjemmeside