Havnefoged søges til Korsør Lystbådehavn

Korsør Lystbådehavn søger ny havnefoged med tiltrædelse snarest muligt.

Korsør Lystbådehavn er en privat havn, der drives som et andelsselskab med en bestyrelse og
et havnekontor. Havnekontoret består i dag af to fuldtidsansatte – en havnefoged og en
havneassistent/bogholder. Der tilknyttes sommerhjælp og anden hjælp efter behov.
Herudover drager havnen stor gavn af et antal frivillige hjælpere, som arbejder med i mange
projekter.

Korsør Lystbådehavn har ca. 440 bådpladser, en autocamperplads samt to lejemål (restaurant
og sejlklub).
Lystbådehavnen har gennem de seneste år været igennem en større udvikling, og en række
større investeringer er foretaget. Antal bådpladser er blevet udvidet, og der er i perioden
kommet mange nye fastliggere til. I indeværende år har havnen haft knap 4.000
gæsteovernatninger fra lystbåde og autocampere. Samme niveau forventes også til næste år.
Der arbejdes på fortsat at udvikle havnen.

Jobbet.

Vores nye havnefoged skal være ansvarlig for udførsel og planlægning af havnens daglige
drift, vedligeholdelse og økonomi, herunder bl.a.:

 • Betjene havnens andelshavere, lejere, brugere og gæster.
 • Holde opsyn og orden
 • Administrativt ansvar, (økonomi. myndighedskrav, systemer, arkiver, opdatering mv.)
 • Bådoptagning/-søsætning
 • Renholdelse og vedligeholdelse (arealer, anlæg, maskinpark, bygninger/ toiletter)
 • Medvirke i samarbejde med bestyrelse til udvikling af havnen, herunder igangsætning
  og gennemførsel af nye tiltag og projekter.

Arbejdstiderne er meget forskellige mellem sommer og vinter.

Kvalifikationer:

 • Bopæl i lokalområdet er en fordel.
 • Lyst og gerne kendskab til det maritime.
 • Besiddelse af økonomisk indsigt og forståelse.
 • Praktisk orienteret og have ”hænderne godt skruet på” til at løse diverse
  udendørsopgaver samt betjene havnens maskinpark og udstyr.
 • Have overblik over alle ”hjørner” og kunne arbejde struktureret med planlægning.
 • Fungere selvstændigt og ansvarsbevidst i et job med alsidige og mange kontaktflader,
  herunder med ansvar i forhold til havnens reglementer o.l.
 • Serviceminded og god til at kommunikere med havnens ansatte, brugere og andre
  interessenter.
 • Bruger af Microsoft Word og Excel, samt have flair for at anvende andre systemer,
  f.eks. havnens styringssystem.
 • Kommunikere på engelsk og gerne også tysk (tale).
 • Besidde krancertifikat C samt certifikat til teleskoplæsser eller være indstillet på
  snarest muligt at erhverve disse.
 • Kan indgå i et positivt samarbejde med bestyrelsen, kollegaer samt frivillige hjælpere
  omkring havnens drift og udvikling.
 • Gode lederegenskaber, med evne til at tilpasse sig forskellige situationer.
 • Kan lide at arbejde i forskellige tidsrum – og af og til længe.

Aflønning og arbejdstid:

Du refererer i det daglige til bestyrelsesformanden i lystbådehavnen.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til nærmere aftale.
Arbejdstiden svarer til normal årsnorm med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer,
med krav om fleksibel tilrettelæggelse af opgaverne, hvor der i sommerhalvåret vil være tale
om længere og forskudte arbejdstider og i vinterhalvåret kortere arbejdstider.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand, Bjarne Stubager, tlf.nr.: 25 43 32 56.
Ansøgning og CV sendes pr. mail til: formand@korsoerlystbaadehavn.dk
mærket ”Ansøgning”.

Ansøgningsfrist den 25. oktober 2022.