Havnefoged til tre fantastiske havne i Nordvestsjælland

Stillingsopslag fra Odsherred Kommune:

Havnefoged til tre fantastiske havne i Nordvestsjælland

Har du stærke samarbejdsevner og er god til at kommunikere med alle? Kan du omsætte planer til handling i gode processer?

Hvis du kan svare ”ja og ja”, så har du mulighed for at få opfyldt dine ambitioner i en meget afvekslende hverdag som havnefoged for kommunens tre havne fra 1. oktober 2017.

Lidt om jobbet

De tre havne er i Nykøbing Sjælland, Rørvig og Havnebyen på Sjællands Odde. Hver af disse lokationer har sin helt egne målgrupper, identitet og kultur – en mangfoldighed som ønskes bevaret og styrket.

De tre havne rummer mange udfordringer og udviklingsmuligheder, som kommunens tre meget markante aktivitetscentre for turisme og rekreativ udfoldelse for borgere og sommerhusejere. Vi plejer at sige, at Odsherred Havne er indgangen fra vandsiden til den UNESCO godkendte Odsherred Geopark – pt. Danmarks første og eneste. Odsherred kommune er også Danmarks største sommerhuskommune, hvilket også har stor betydning for havnene.

Der er gang i en fornyelsesproces, hvor havnene arbejder med at iværksætte diverse udviklingsaktiviteter, som kan øge værdien og tiltrække sejlende/besøg til gavn for alle havnenes interessenter: sejlere, virksomheder, foreninger og turister.

Havnefogeden har det overordnede ansvar for administration og udvikling af havnene i overensstemmelse med Odsherred Kommunes fysiske planlægning og strategier for erhvervs – og turismeudvikling. Som øverste myndighed på havneområdet sørger havnefogeden for, at regler og bestemmelser bliver overholdt. Herudover er der mere serviceprægede opgaver for havnens kunder, som kræver talent for forretning og service. 

Ansøgningsfristen er 21. august 2017

Læs hele stillingsopslaget her