Havneledelse del 1 - Projektledelse

Havneledelse del 1 - Projektledelse

Er du havnechef, -bestyrelsesmedlem, havneassistent eller arbejder i en anden funktion, hvor du er ansvarlig for større eller mindre projekter/opgaver, som kan være lige fra mindre byggeprojekter til store arrangementer. Har du brug for gode og enkle værktøjer, som du kan bruge til at styre projekterne i mål med?
Kurset er meget praktisk orienteret, med mange sjove øvelser og relaterer sig i høj grad din hverdag, som vi tager udgangspunkt i.

Indhold
På kurset introduceres du til helhedsforståelse af projektledelse og grundlæggende projektledelsesværktøjer til at gennemføre effektive projekter på havnen. Vi kommer ind på interessentanalyse, målformulering og planlægning. Du lærer at anvende forskellige metoder til at styre og sikre fremdrift i dine projekter, så du bliver en værdsat projektleder.

Du lærer om kommunikation og samarbejde mellem forskellige myndigheder og at kunne navigere i politiske systemer, som mange gange kan være svære at gennemskue. 

Udbytte
Du kan efter dette kursus selvstændigt beskrive og planlægge en større opgave/projekt i den funktion, som du bestrider. Du kan herefter lave en god projektopstart, hvor du kan sammensætte den rigtige projektgruppe, herunder også lede samarbejdet i gruppen.

Du får med de nye værktøjer et markant bedre overblik over projektet og kan styre det helt i mål. 

Dato:
22. november 2017

Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2017

Sted:
Fænø Park – Middelfart, Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Pris
3.000 kr. medlemmer af FLID 
4.100 kr. ikke medlemmer

Tilmelding
TILMELD DIG DETTE KURSUS


Havneledelse del 2 - personaleledelse
Afholdes 31. januar 2018 med tilmeldingsfrist 22. dec. 2017. 
Nærmere information følger. 

Event Dato :
Onsdag, november 22, 2017 (Hele dagen)