Nu har du chancen for at blive Havnemester i Aarhus. Vores Havnemester har efter 14 år valgt at trække sig for at gå på pension og derfor byder denne sjældne mulighed sig.

Om jobbet:

Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen) ligger attraktivt placeret som en kile mellem Aarhus Ø og Risskov, hvor den danner rammen for flere end 3.000 fritidsbrugere fordelt på mere end 20 foreninger. Herunder er der 650 bådpladser i havnen, som administreres af 8 forskellige foreninger.

Udover foreningerne benyttes havnen også af mange borgere, der nyder at gå en tur på havnen og mærke havnemiljøet eller som kommer for at spise på en af de udsøgte restauranter.

På havnen mødes nyt og gammelt, hvor hele spekteret inden for sejlads og søsport er repræsenteret – bl.a. er havnen hjemsted for sejlerlandsholdet og har Nordeuropas største samling af træskibe. Derudover beriges havnen af de traditionsrige fiskeforretninger, der ligger side om side med en international IT-virksomhed. Hele området omkring FTL-havnen er i gang med en dynamisk byudvikling, hvor arkitektoniske bygninger skyder op og mange mennesker strømmer til for bo og opholde sig. Det er en stor og spændende opgave, at få de mange interesser i havnen til at arbejde sammen og smelte sammen til én helhed.

Som Havnemester har du det overordnede ansvar for FTL-havnens drift og udvikling, der også indebærer det overordnede ansvar for FTL-havnens sikkerhed og vedligeholdelse. Opgaverne favner bredt lige fra daglige runderinger på havnen til udvikling af arealerne i samspil med Aarhus Ø, Teknik og Miljø og Havneforeningen. Jobbet er også forbundet med mange administrative opgaver i forbindelse med økonomi, personalehåndtering, indsigt i og forståelse af relevant lovgivning, borgerhenvendelser, erhvervslejekontakter mm.

Du er dagligt i kontakt med mange mennesker med forskellige baggrunde, personligheder og interesser, hvor din opgave er at sikre en god og professionel dialog. Derudover bliver din rolle i høj grad at være facilitator for, at foreningerne kan udvikle sig og at havnen er et godt sted at besøge, drive sin virksomhed og være nabo til.

Flere aspekter på og omkring havnen har stor politisk bevågenhed f.eks. parkering, miljøforhold, utryghed, erhvervslivets- og foreningernes vilkår, events osv., og det er en vigtig opgave at håndtere det professionelt og være opmærksom på at sende de rigtige signaler.

Havnemesteren har kontor på havnen og personaleledelsen af 2 medarbejdere, der begge er ansat på 15 timer. Derudover får du i den førstkommende tid mulighed for at ansætte en medarbejder på fuld tid til at varetage nogle af opgaverne indenfor de tekniske områder og understøtte dig i varetagelsen af den daglige drift.

Din profil:

Vi forestiller os, at du har en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse og kan sætte dig ind i de komplekse problemstillinger omkring havnen. Derudover er det en fordel, hvis du selv har praktisk viden om sejlads og skibe.

Du har et solidt kendskab til foreningslivet og erfaring med at opbygge gode samarbejdsrelationer til forskellige målgrupper og facilitere gode samarbejder på tværs af forskellige interesser. Du skaber følgeskab og bred tilslutning til dine ideer og løsninger, hvor du også har fokus på samskabelsen.

Du trives i en dynamisk hverdag, hvor to dage ikke er ens. Din evne til at netværke er veludviklet og du motiveres af at møde mange nye og forskellige mennesker i hverdagen.

Som person er du;

Selvstændig og har høj grad af integritet – du finder det naturligt selv at være undersøgende og træffer dine beslutninger ud fra et oplyst grundlag.

Tydelig og respektfuld i din kommunikation – du er en god formidler både i skrift og tale.

Robust og hviler i dig selv – du bevarer roen, når tingene spidser til.

Udstyret med gode relationelle kompetencer – du er imødekommende og har en veludviklet dømmekraft.

Fleksibel og omstillingsparat – du finder gode og fleksible løsninger på problemstillingerne og kan handle hurtigt, når det forudsættes.

Igangsætter og afslutter – du har det strategiske overblik og sikrer gode processer.

Du skal være god til engelsk og det er en fordel, hvis du også kan begå dig på tysk.

Derfor skal du vælge os:

Du skal søge stillingen, hvis du har lyst til at være med til at udvikle FTL-havnen og være en del af den store udvikling som hele havnen og Aarhus Ø er i gang med. Du får en bred berøringsflade og en unik mulighed for at skabe dig et stort netværk.

Der er stor fleksibilitet i stillingen, hvor du selv er ansvarlig for at tilrettelægge din arbejdsdag. Du indgår som en integreret del af ledergruppen i Aarhus Kommunes Fritids- og Idrætsfaciliteter, under Sport og Fritidsforvaltningen, hvor der er mulighed for sparring og erfaringsudveksling.

Jobbet taler til dig, der har lyst til en spændende og udfordrende stilling, hvorigennem du selv har mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt og udvikle din viden og interesse indenfor sejlads og skibe.

Du kan få et overblik over Aarhus Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter her

Du kan få et overblik over Sport og Fritids organisation her

Du kan læse mere om Kultur og Borgerserve samt Sport og Fritid her: Kultur og Borgerservice (aarhus.dk)

Du kan læse mere om Sports- og Fritidspolitikken her:  sports-og-fritidspolitik-2018-2021.pdf (aarhus.dk)

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen, hvor du skal være indstillet på få opkald på nødtelefonen om aftenen og i weekenden ved. f.eks. strømsvigt, events, særlige vejrsituationer mv.

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Leder af Aarhus Kommunes Idræts- og Fritidsfaciliteter, Christian Johnson  på telefon 23 84 45 20.

Ansøgning

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 5. december 2021

Vi forventer, at 1. samtale finder sted mandag d. 13. december fra kl. 8:30 og 2. samtale finder sted mandag d. 20. december fra kl. 9:00.

Der medvirker en rekrutteringskonsulent i ansættelsesprocessen, hvor der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest. Test, testinterview og referencer vil foregå mellem 1. og 2. samtalerunde.

Ansøg stillingen her

Om Aarhus Kommune

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller

I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement.