Hvordan indrettes fremtidens lystbådehavne?
Hvad efterspørger de nye sejlere og hvordan efterkommes den store efterspørgsel efter bådpladser?
Kan havnen indrettes mere fleksibelt? Hvad ser Kystdirektoratet af nye tendenser? Hvad skal en moderne lystbådehavn rumme? Nye anvendelser på havnen, hvad er det, hvad er i havnenes interesse, hvad er Kystdirektoratets tilgang?

Dette krydres med forskellige konkrete eksempler på havneudviklingsprojekter. Skal havnene tænke mere kommercielt og kan man samtænke klimaudfordringer med nye faciliteter og tilbud?

Undervisere er bl.a. havnearkitekt, havnerepræsentanter og Kystdirektoratet.

DATO
Den 24. november 2021, kl. 09:00 – 14:30

STED
Vingsted Hotel & Konferencecenter, (i Bredsted ved Vejle)

PRIS
Pris FLID-medlemmer: 1.250 kr.
Pris ikke medlemmer: 2.100 kr.
Inkl. mad, drikke og kursusmaterialer.

TILMELDING

Tilmeld dig her.

OBS: Tilmeldingsfristen er ændret fra d. 11. oktober til den 28. oktober.

OBS! Slå to fluer med ét smæk. Dagen før afholder FLID Efterårsseminar og Havnemesse.

Deltag begge dage. Der er mulighed for overnatning på stedet og du/I kan være med til middag og aftenhygge.

Tilmelding til kurser og overnatning sker efter “først til mølle”-princippet.

Pris for overnatning: 845 kr. pr. person inkl. morgenmad.