Hvordan indrettes fremtidens lystbådehavne?
Hvad efterspørger de nye sejlere og hvordan efterkommes den store efterspørgsel efter bådpladser?
Kan havnen indrettes mere fleksibelt? Hvad ser Kystdirektoratet af nye tendenser? Hvad skal en moderne lystbådehavn rumme? Nye anvendelser på havnen, hvad er det, hvad er i havnenes interesse, hvad er Kystdirektoratets tilgang?

Dette krydres med forskellige konkrete eksempler på havneudviklingsprojekter. Skal havnene tænke mere kommercielt og kan man samtænke klimaudfordringer med nye faciliteter og tilbud?

Undervisere er bl.a. havnearkitekt, havnerepræsentanter og Kystdirektoratet.

DATO
Den 26. november 2020, kl. 10:00 – 15:30

STED
Vingsted Hotel & Konferencecenter, (i Bredsted ved Vejle)

PRIS
Pris FLID-medlemmer: 1.550 kr.
Pris ikke medlemmer: 2.200 kr.
Inkl. mad, drikke og kursusmaterialer.

TILMELDING
Tilmeld jer kursus og evt. overnatning via linket her

Obs! Slå to fluer med ét smæk. Den 25. november (dagen før) afholder FLID Introkursus. Læs mere her.

Deltag begge dage og få 10% rabat på den samlede pris. Der er mulighed for overnatning på stedet og du/I kan være med til middag og aftenhygge.
Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser p.g.a. Corona. Tilmelding til kurser og overnatning sker derfor efter “først til mølle”-princippet.
Pris for overnatning: 845 kr. pr. person inkl. morgenmad.