Hornbæk Havn er certificeret Sikker Havn

Fra venstre: Tom Elmer Christensen (FLID), Christian From (Havnefoged Hornbæk Havn) og Jesper Højenvang (direktør, FLID)

Hornbæk Havn er certificeret Sikker Havn

Redningsstiger og udstyr, brandslukkere, førstehjælp og forureningsbekæmpelse er flere af de ting, der er på plads i Hornbæk Havn, der netop er blevet certificeret som Sikker Havn. Certificeringen er et led i projekt Sikker Havn, der har til formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne.

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion er initiativtagerne til projektet Sikker Havn med det formål at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne. Det sker blandt andet ved at certificere de havne, der gør en ekstra indsats for at det rette redningsudstyr er tilgængeligt på havnen og er placeret på de anbefalede steder.

Baggrunden er, at hver fjerde drukneulykke i Danmark kan relateres til færden på havne.

Ideen bag Sikker Havn er, at havnen med det rigtige udstyr og kendskab til, hvordan det anvendes, vil alle være i stand til at gøre en forskel i tilfælde af en ulykke. Mange havne ligger isoleret i forhold til det nærmeste redningsberedskab, og hjælpen kan derfor være længe undervejs. De første minutter kan være afgørende for at minimere skadevirkningerne af en ulykke.

”Det er i alles interesse, at vi får sikkerhedscertificeret de danske lystbådehavne, så gæster og brugere af havnen kan færdes sikkert,” siger Jesper Højenvang, direktør i Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), og uddyber:

”Certificeringen kræver bl.a., at havnen har opsat det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr i hele havnen, og har udarbejdet en plan for, hvorledes udstyret efterses og kontrolleres. Der skal derudover udarbejdes en plan for, hvordan havnens brugere og gæster informeres om betjeningen af udstyret.”  

For at blive certificeret som Sikker Havn har Hornbæk Havn gjort en ekstra indsats for at leve op til de sikkerhedskriterier, som samarbejdspartnerne bag projektet har opstillet som obligatoriske krav.

 ”Vi glæder os over certificeringen, da det nødvendige rednings- og sikkerhedsudstyr er tilstede på hele havnen, til glæde for havnens brugere,” siger Christian From, der er havnefoged for Hornbæk Havn.

------------

Om Sikker Havn
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion tog i 2006 initiativ til projekt Sikker Havn. Målet er at højne sikkerheden i de danske lystbådehavne. Projektet har bl.a. resulteret i en række anbefalinger, som landets havne og klubber opfordres til at følge. I 2012 blev projektet suppleret med en certificeringsordning, som indebærer, at lystbådehavne kan blive Sikker Havn-certificeret. Trygfonden er gået ind i projektsamarbejdet, bl.a. ved at donere redningsposter og instruktioner til havne. Udover Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion sidder TrygFonden, Søsportens Sikkerhedsråd og Danske Tursejlere med i projektets styregruppe.

Her kan I læse mere om projektet og hente anbefalingerne:
https://flidhavne.dk/sikker-havn

Fakta om Sikker Havn Certificering

Alle lystbådehavne, der er certificeret som Sikker Havn, må flage med Sikker Havn flaget

En Sikker Havn er certificeret i 3 år

En Sikker Havn certificering har til formål at højne og sikre følgende:

o   At der på havnen findes det mest vitale rednings- og sikkerhedsudstyr

o   At udstyret jævnligt kontrolleres og vedligeholdes

o   At havnens brugere får kendskab til udstyret og informeres om, hvordan det anvendes

TrygFonden donerer redningskranse og standere til de havne, som ønsker det.