Hvordan sikrer vi fritidssejlernes forhold?

Hvordan sikrer vi fritidssejlernes forhold, når havterritoriet skal udvikles?

Det var et af emnerne på dagsordenen for mødet i Havforum i mandags, hvor Danske Tursejlere lagde hus til en snak om fritidssejlerne og havnenes sag. 

Broer, havmølleparker, havdambrug og meget andet trænger sig mere og mere på i effektiviseringens og vækstens navn. Samtidig er viden omkring vores påvirkning af havmiljøet vigtigere end nogensinde før. Formålet med udvalget er at tale fritidssejlernes sag overfor de myndigheder og instanser, der træffer de beslutninger, der på både kort og lang sigt kan udfordre sejlernes muligheder for at udøve det, de holder allermest af.

Udvalget mødes flere gange årligt for at sikre at fritidssejlerne har en stemme i helt konkrete sager rundt omkring i landet. Udvalget består af Christian Lerche fra Dansk Sejlunion, Jesper Højenvang fra FLID, Carl Gerstrøm samt Flemming Caspersen, Henning Jensen, Karsten Kristiansen og Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

For yderligere information, kontakt venligst
Jesper Højenvang, direktør, Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Telefon: 4345 4360.