Info til havne vedr. lockout

Information til havne vedr. lockout
Ansatte ved kommunens forsyningsaktiviteter på det tekniske område for affald, varme, el, naturgas og spildevand samt ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber undtages fra lockoutvarsler. 

Derudover er undtaget:
  • Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunale styrelse inden for affald, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
  • Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
  • Ansatte ved trafikselskaber, ift. Lov om trafikselskaber.