Er du ny på jobbet som havnefoged, leder eller medarbejder i havnen? Er du ny i bestyrelsen?

Så har du på dette kursus mulighed for at blive orienteret om de vigtigste forhold, faldgruber og andre ting vedr. havnedrift og få nyttig viden med hjem.

På kurset introducerer vi dig for havnemyndighedens ansvarsområde, herunder meldepligter og ansvar for vedligeholdelse, sikkerhed, brand- og redningsudstyr, kraner, havnefogedens juridiske stilling og myndighedsområde, herunder regler for bortvisning, og inddrivning af havnepenge.
Du vil blive præsenteret for de vigtigste love og bestemmelser, der relaterer sig til lystbådehavne, herunder standardreglementet og den myndighed, du med det i hånden, kan udøve.

Kommunikation og samarbejde
God kommunikation og et stærkt ønske om samarbejde, er med til at give din havn et godt renomé og dermed gøre det til et sted, hvor kunderne ønsker at være. Som ny havnefoged eller nyt bestyrelsesmedlem, er det vigtigt også at have en forståelse for kommunikation og samtaleteknik, så du bedre kan sætte dig ind i andres situation og kan håndtere uenigheder i forhold til havnens mange interessenter, brugergrupper og kolleger på en god måde. På kurset gennemgås derfor teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse og kunder.

Undervisere er erfarne havnefolk.

DATO
D. 5. maj 2022

TID OG STED 
Kl. 9.00 – 16.00 i Messe C, Fredericia

PRIS
Pris FLID-medlemmer: 1.450 kr.
Pris ikke medlemmer: 2.100 kr.

Inkl. mad, drikke og kursusmaterialer

TILMELDING

Tilmeld dig her.

OBS: Tilmeldingsfristen er d. 14. april 2022.