31. maj 2024

Roskilde Havneselskab AMBA, som forestår driften af det samlede havneanlæg i Roskilde, søger en fuldtids havneassistent.

Arbejdsopgaverne er mangeartede, men består i hovedtræk af:

  • Bådhåndtering med søjlesvingkran og bådvogn – evt. nødvendige certifikater bekostes af havneselskabet
  • Tilsyn med og reparation/nybygning af broer, materiel og anlæg – håndværksmæssige opgaver
  • Servicering af andelshavere, gæstesejlere og havnens øvrige brugere – gode kommunikative evner en stor fordel
  • Rengøring og affaldsindsamling
  • Afløsning af havnefogeden ved dennes fravær. Dette indebærer bl.a. anvendelse af havnens administrations-system (Harba/BEAS) og besvarelse af mails/telefonopkald.

Opgaverne løses i samarbejde med havnefogeden og havnens øvrige medarbejdere.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen, men der skal påregnes variable/fleksible arbejdstidspunkter henover sæsonen, ligesom det må påregnes weekendarbejde.

Ansættelse sker på funktionærvilkår, og lønnen aftales individuelt.

Alle med interesse for arbejdsopgaverne opfordres til søge. Som udgangspunkt foretrækkes kandidater, der har erfaring med arbejdsopgaverne.

Frist og kontaktoplysninger

Frist for ansøgning er den 15. juni 2024. Ansøgningen sendes med mail til havn@roskildehavn.dk bilagt CV og eventuelle referencer.

For yderligere informationer om stillingen kan du kontakte havnefoged, Kenneth Kildegaard.