Deltag på det meget velbesøgte og roste jurakursus den 28. november. Bliv klædt på til at håndtere havnens juridiske problemstillinger.

Hvad er havnemyndighedens rettigheder og pligter i juridisk sammenhæng? 

Bliv klædt på til at håndtere de mange juridiske udfordringer lystbådehavne typisk oplever:

  • Hvad gør vi ved dårlige betalere? Og hvordan inddriver havnen sine tilgodehavender?
  • Hvornår må man flytte en båd – eller sælge den samt hvordan?
  • Hvilket ansvar kan havnen pådrage sig ved grundstødning, ved manglende belysning ved indsejling, i forhold til kraner m.m.
  • Hvornår kan en bådejer opsiges?
  • Hvad gør havnen når en båd, der skylder penge, pludselig skifter ejer?

Alle disse emner – og mange flere – kan du blive klogere på ved at deltage i et af FLIDs mest velbesøgte kursur.

Indhold
På kurset gennemgås de vigtigste juridiske forhold knyttet til driften af en lystbådehavn. Bl.a. gennemgås standardreglementet og vi kommer ind på, hvad havnefogeden juridisk set kan gøre med dette i hånden. Hvad skal man være opmærksom på, og hvilke procedurer bør følges? Vi ser på samspillet med og betydningen af havnens eget reglement/ordensregelsæt.

Som noget nyt indgår også juridiske forhold vedr. udlejning af pladser til helårsbeboelse herunder i husbåde og FLIDs nye standardlejekontrakt gennemgås.

Der indlægges også spørgetid, hvor kursisterne får lejlighed til at få vendt konkrete spørgsmål eller egne sager. 

Undervisere er personer fra advokatfirmaet DLA Piper.

Udbytte
Det forventes, at kursisterne efter kurset har opnået en basal viden om lystbådehavnes juridiske forhold. Deltagerne skal herefter være i stand til:

– At kende havnemyndighedens juridiske rettigheder og pligter
– At gardere sig mod ubehagelige overraskelser som kunne følge af begrænset kendskab til væsentlige juridiske forhold.

Kursusansvarlig
Eventuelle spørgsmål vedr. kurset, tilmelding m.m. rettes til kursusansvarlige:Jesper Højenvang, tlf. 4345 4360.  e-mail: jesper@flidhavne.dk

Tid og sted
Dato: 28. november 2019
kl. 09.00 – 14.00
Sted: Vingsted Hotel & Konferencecenter i Bredsten ved Vejle.

Pris
FLID-medl.havne: 1.300 kr.
Ikke medl.: 2.050 kr.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmaterialer

TILMELDING – (tryk her) – AFHOLDT
Tilmeldingen er bindende. Kursusgebyret opkræves senere.

Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2019