FLID inviterer igen alle havne til møder lokalt med interessante emner og tid til erfaringsudveksling.

Som din brancheforening inviterer vi dig til en aften med faglige emner og rig mulighed for at få besvaret spørgsmål og udveksle erfaringer med FLID og med dine kollegaer fra andre havne.

Vi forventer, at møderne vil tage to til tre timer, med tid til dialog og diskussion om havnenes aktuelle udfordringer.

På møderne kan I få en snak, eller stille spørgsmål til FLID og lokale medlemmer af bestyrelsen. Alle er velkomne.

Planen for FLIDs regionsmøder er: 28. januar: Hobro Værft (Limfjorden, Nord- og Midtjylland) Tid: 18.30 – 21.00 (der vil være mulighed for at deltage i rundvisning på værftet fra kl. 17.30 – 18.30) Deltagelse: Gratis Tilmeldingsfrist: 22. januar 30. januar: Guldborg Havn (Vest- og Sydsjælland samt Lolland) Tid: 18.30 – 21.00 Deltagelse: Gratis Tilmeldingsfrist: 22. januar

4. Februar: Middelfart Marina (Fyn, Midt- og Sønderjylland) Tid: 13.00 – 15.30 Deltagelse: Gratis Tilmeldingsfrist: 22. januar Tilmelding: Tryk her

5. Marts: Rungsted Havn (Sjælland) Tid: 09.00 – 15.00 – Afholdes som en del af Øresundskredsens møde. Deltagelse: Der er deltagerbetaling til forplejning (heldagsmøde) Tilmelding: Send en mail direkte til Rungsted Havn på: kat@rungsted-havn.dk – Oplys navn(e) på deltagere, mail og havn. Nærmere info om program, pris for deltagelse m.m. sendes fra Rungsted Havn. Vi håber, at du/I har lyst til at deltage og ser frem til en række udbytterige møder. På gensyn!