Kommunale lystbådehavne: Pas på med MOMS ved køb i udlandet

FLID har opdaget, at praksis for håndtering af moms i kommunalt ejede lystbådehavne er forskellig. Flere steder modregnes momsen ikke i kommunens ”Indgående moms”, det vil sige, at f.eks. redningsudstyr købt i Sverige bliver 20-25% dyrere for havnen.

FLID har kontaktet kommunernes ministerium, Indenrigsministeriet, der præciserer:

  1. Aktiviteter i en lystbådehavn er momspligtige, f.eks. salg eller udlejning af bådpladser, og det uanset lystbådehavnen er privat, foreningsdrevet eller kommunal.
  2. Kommuner skal momsregistreres, og betale moms ved køb af varer. Moms ved indkøb kan fratrækkes i kommunens momsregnskabet.
  3. Ved køb af varer i andre EU-lande, f.eks. Sverige, skal der betales dansk moms. Det foregår ved, at sælger fakturerer uden moms, og køber (lystbådehavn eller kommune) skal så betale ”erhvervelsesmoms”, samtidig med at momsen kan fradrages som købsmoms efter de normale momsregler.
  4. Hvis sælger har opkrævet svensk moms, kan den momsregistrerede køber søge momsen godtgjort af Sverige.

Flere lystbådehavne køber i disse måneder redningsudstyr til Sikker Havn i Sverige. Det vil være uheldigt, hvis arbejdet med at blive Sikker Havn certificeret bliver 20-25 % dyrere end nødvendigt.

Momsregler er ikke let læsning, og FLID er glad for Indenrigsministeriets forklaring af reglerne. Svaret er afstemt med Skatteministeriet.

Giver momsreglerne anledning til spørgsmål, så kontakt FLID på M: 43454360