Kurset: Havneværker og -vedligeholdelse

Havneværker og vedligeholdelsesplanlægning
Renovering og udbygning af havneanlægget er en af største poster i havnens samlede økonomi. Derfor er det vigtigt at have et grundigt kendskab til de konstruktioner og materialer, der indgår i havneværkerne, og vide noget om planlægning og gennemførelse af større vedligeholdelses- og anlægsarbejder, eventuelt med eksterne entreprenører. 

Indhold
Projektets grundlag og forudsætninger: Forundersøgelser, opgaveformulering, løsningsmodeller. Aftalegrundlaget: Hovedtrækkene i de nye aftalebetingelser (AB18).

Forsikring af bygherreansvar. Sagsbehandling ved om- og udbygningprojekter.

Materialer og konstruktioner: Træ i havnekonstruktioner, konstruktionsprincipper for kajer, broer, spunser og moler, bundsikring m.v. Levetidsforlængelse og renoveringsforslag.

Vedligeholdelsesplanlægning: Tilstandsvurdering, vedligeholdelsesplan, investeringsplan.

Udbytte
Kursets mål er at udbygge deltagernes kompetencer, såvel til at planlægge og lede havnens renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, samt at varetage bygherrens funktioner i forbindelse med større anlægsarbejder, hvor eksterne rådgivere og entreprenører er inddraget. 

Tid og sted 
Dato:  15. november 2018 kl. 9.00 – 16.30
Sted: Fænø Park – Middelfart, Oddevejen 8, 5500 Middelfart
 

Pris
Pris FLID-medl. 1.700 kr.
Pris ikke medl.: 2.550 kr.

Prisen er inkl. fuld forplejning og kursusmaterialer

Ny tilmeldingsfrist: 25. oktober 2018

Tilmelding: Tryk her

Kursusgebyret opkræves senere. Tilmeldingen er bindende.

 

Event Dato :
Torsdag, november 15, 2018 (Hele dagen)