Bemi ApS

Bemi ApS leverer badelifte og kraner til bevægelseshæmmede

Vi hjælper handicappede sikkert i havn. Enhver havn bør have en personkran, hvor personer med funktionshandicap kan komme i eller op af vandet. Det er både en service til handicappede samtidig med, at man som lystbådehavn inkluderer mennesker med fysiske handicap.

Bemi ApS har i nært samarbejde med Egmont Højskolen i Hou udviklet personkraner og badelifte til montering på havne- og broanlæg. Arbejdet beroede på visionen om, at handicappede og personer med funktionshandicap skulle have bedre mulighed for at deltage i sejlads og svømning på lige fod med andre. Samarbejdet mellem højskolen og den lokale virksomhed blev startskuddet på det, Bemi i dag arbejder for: 

At alle havne kan yde denne service til mennesker med fysiske handicap.

En personkran og lift til ethvert behov

I stadig flere danske lystbådehavne monteres personkraner, så handicappede og gangbesværede også kan komme ud at sejle. Uden personkran vil en handicappet sejler, der ankommer til havnen have svært ved at komme på land. Ligeså vel som det kan være svært at komme om bord.

En personkran fra Bemi er den ideelle løsning til sådanne situationer. Vi har havnekraner, der løfter den handicappede ned i båden vandet sikkert og uden problemer. Ligesom en robust og sikker bade/havnelift er velegnet til at få personen med et fysisk handicap sikkert ned i vandet og op på broen igen. Så kan alle være med – præcis som det skal være.

Sikkerhedsgodkendt og robuste lifter og kraner

Bemis personkraner og lifte er fremstillet i robuste og søvandsbestandige materialer, som gør, at de kan modstå det danske klima i mange år med et minimum af vedligehold. Begge hjælpemidler er lette at betjene og er sikkerhedsgodkendte til formålet. Med en personkran eller lift fra Bemi yder du ikke kun en god service til handicappede. Du sender også et signal om, at alle kan være med. Det er Bemis vision og arbejde i de danske lystbådehavne.

Video
Kampagner
Kategorier:
Bemi ApS
Produkter

Personkraner til løft af handicappede
Badelifte til handicappede

Referencer

Hou Havn (Egmont Højskolen)-Personkraner ifm. sejlads
Amager Strandpark (Helgoland)-Badelift
Thurø Bund Sejlklub-Personkran
Hou Havn (Egmont Højskolen)-Badelift
Bagenkop Havn-Personkran
Vrold Shelterplads-Personkran
Harboøre Fjordfiskerhavn-Personkraner

Brochure - (Download her)