CG Jensen A/S
CG Jensen A/S
CG Jensen A/S
CG Jensen A/S - Fur Havn
CG Jensen A/S - Kikhavn

CG Jensen A/S – vi udbygger og vedligeholder Danmarks havne – skal vi også hjælpe jer?

Hos CG Jensen står vi klar til at hjælpe jer med opgaven – uanset om I har behov for et mindre reparationsarbejde, en større havneudvidelse eller skybruds- og kystsikring af jeres bebyggelser og områder.

CG Jensen er en af de mest erfarne entreprenører i Danmark inden for havnebyggeri og havneservice, og vi er yderst fleksible; det betyder, at vi kan rykke ud med kort varsel og i hele Danmark.

Vi udfører bogstaveligt talt havneanlæg fra Gedser til Skagen – ligesom vi har et fast samarbejde med mange danske havne, herunder Vejle, Odense og Aarhus Havn, hvor vi står for løbende vedligeholdelse samt skadesudbedringer.

Vi rammer spuns og pæle – og udfører efterfunderinger i hele Danmark. Vi kan også træde til ved akut brug for hjælp efter for eksempel påsejlingsskader.

Fremtidssikring af jeres havn

Vores dygtige og erfarne vandbygningsfolk kan hjælpe jer med alle former for kystsikring og i enhver krog af Danmark; fra etablering af diger og dæmninger til høfder og bølgebrydere. Både landfaste og ikke landfaste – og i alle former for materialer; fra spuns og dæksten til azobétræ.

I CG Jensen kan vi hjælpe jer igennem alle faser: Lige fra de første jordarbejder til jeres færdige havneanlæg. Vi udfører eksempelvis jordarbejder i forbindelse med byggemodning, kloak- og forsyningsarbejder, betonfundamenter, regnvandsbassiner og vandkanaler – og vi udfører større kloakarbejder i hele Danmark.

I Danmark oplever vi i dag større regnmængder end tidligere – en udvikling der ifølge eksperterne vil fortsætte. I CG Jensen har vi erfaring med alle former for kloakering, og vi træder gerne til, når I har behov for eksempelvis regnvandsbassiner, terrænafvanding og udbygning af eksisterende kloakker.

Vi ser frem til at kunne hjælpe jer med jeres specifikke behov.

Video
Kampagner
Kategorier:
CG Jensen A/S
Produkter

Ramning
Vandbygning
Kystsikring
Spunsarbejder
Dykkerservice
Jord & Kloak
Beton
Byggeri
Betonrenovering
Entreprenørarbejde under vand

Referencer

Af lystbådehavne kan nævnes:

 • Udvidelse af Fur Lystbådehavn, cirka 50 nye bådpladser
 • Helsingør Nordhavn, etape 2, ny promenade
 • Doverodde Lystbådehavn, totalrenovering, betonreparationer på flydebroer, nedbrydning af eksempelvis bådebro og bølgeskærm. Nyt brodæk
 • Nyborg Marina, renovering af Lystbådehavn. Etablering af servicekaj/jolle- og trailerrampe og bagareal
 • Handbjerg Marina, etablering af ny lystbådehavn med plads til 400 både
 • Udbyhøj Nord, etablering af ny med cirka 80 nye bådepladser
 • Svanemøllehavnen, renovering af nord- og østmolen, samt alle bådebroerne
 • Hundested Lystbådehavn, ny indfatningsvæg
 • Søfronten, Karrebæksminde Lystbådehavn, 12.000 kvadratmeter nyt havnebassin
 • Ishøj Havn, renovering og udvidelse
 • Kastrup Lystbådehavn, ramning af agterfortøjninger og pæle
 • Lynette Lystbådehavn, ramning af borerør
 • Mosede Fiskerihavn, udskiftning af bådebroer, ny promenadebro, ramning af agterpæle
 • Ishøj Lystbådehavn, ramning af rør til flydebroer, ny bådebro, og diverse reparationer
 • Brøndby Lystbådehavn, ramning af agterfortøjningspæle
 • Hundige Lystbådehavn, udskiftning af friholderværk
 • Vallensbæk Lystbådehavn, ramning af agterfortøjningspæle
 • Sundby Sejlforening, ramning af ny pæle-flagevæg, ny bro på ydermolen og ramning af borerør
 • Ålsgårde Lystbådehavn, ny pæle-flagevæg
 • Jyllinge Lystbådehavn, lukning af utæt spuns
 • Wilders Kanal, udskiftning af agterfortøjningspæle
 • Havnsø, ny anløsbro
 • Odden fiskerihavn, ny stål spunsvæg
 • Rungsted Havn, reparation af bølgeskærm efter stormskader, udskiftning af agterfortøjningspæle
 • Snekkersten Havn, ny dækmole med molehoved
 • Derudover har vi været i næsten alle danske havne
 • Brochure - (Download her)