Cotes A/S

Alvorlige fugtskader kan undgås
Normalt har vinteroplagte både samme fugtniveau under dæk, som der er udenfor – typisk mellem 90 og 100 % relativ luftfugtighed (% RH) i vinterhalvåret. Det kan have alvorlige konsekvenser. Allerede når luftfugtigheden overstiger 65 %, kan der opstå korrosion og dermed fejl i elnet og udstyr. Ved 75 % er der risiko for sundhedsskadelig skimmelvækst. Desuden kan kondensvand ødelægge træværk og interiør. Men med Cotes’ nye affugtningsløsning til både, kan alt dette undgås – vel at mærke uden at flytte båden indendørs i en hal.

Sådan fungerer det
Princippet er enkelt. Via slanger forbindes 6-8 både med en udendørs affugter. Hver båd tilføres ca. 40 m3 tør luft i timen. Luften beskytter bådene og siver ud ad naturlige kanaler. Ved at pakke båden ind i krympeplast kan også det udvendige teakdæk beskyttes mod fugt og skidt.

Økonomien og det praktiske
COTES stiller affugtere, slanger, sensorer mv. til rådighed, ligesom COTES betaler for strømmen brugt til affugterne. For dette sender COTES hver måned en faktura til havnen. Havnen bestemmer selv prisen ift. den enkelte bådejer, og bestemmer selv hvordan pengene skal opkræves.

Havnen sørger for opstilling af affugteren samt tilslutning til båden.

Fordele for havnen

  • Ingen udgifter til udstyr, drift eller vedligeholdelse
  • Indtægtsmulighed ved at tilbyde affugtning samt indpakning/salg af krympeplast
  • Hæver havnens serviceniveau
  • Giver mere forretning da færre både flyttes væk i vinterhalvåret
  • Fungerer ved temperaturer helt ned til 30 graders frost

Havne med interesse for løsningen, vil modtage en marketingpakke, bestående af brochurer, små plakater samt link til en film der viser hvilke fordele der er for bådejerne.

Se i filmen nedenfor, om hvilke fordele havnen har ved at tilbyde løsningen:

Video
Kampagner
Kategorier:
Cotes A/S
Produkter

Affugter
Affugtning
Kondens
Skimmel

Referencer

Marselisborg Lystbådehavn