Dansk Fyringsolie leverer alt fra miljøbenzin, HVO 100 og Off-Road diesel

Dansk fyringsolie er lavpris online salg, af brændstoffer og smørmidler. Vi leverer alt fra miljø benzin, HVO 100 og Off-Road diesel, til fyringsolie og smørmidler. Vi leverer til hele Danmark.

Off-Road diesel, godkendt af alle motorfabrikanter

Off-Road diesel er beregnet til brug i motorer, der benyttes i entreprenør og landbrugsmaskiner
samt i både og generator anlæg. Off-Road diesel indeholder ikke biokomponenter, og dermed giver den ikke næring til dieselpest, hvis der er vand i bådens tank. I bådenes tanke er der ofte lidt vand. Det kan derfor stærkt anbefales kun at tanke Off Road diesel, selv om liter prisen er lidt højere end biodiesel. Pengene er rigtigt godt givet ud.

Egenskaber ved Off-Road diesel

 • CFPP
 • Vinter,  Max. : -24°C. Metode : EN 116
 • Efterår, Max. : -18°C. Metode : EN 116
 • Sommer, Max. : – 12°C. Metode : EN 116
 • Vægtfylde, Max 845 gram/liter. Metode: ASTM D 0452
 • 95% destillation, Max 360°C.  Metode: ASTM D 86
 • Flammepunkt, min. 56°C.  Metode: ASTM D 93
 • Svovl, max 0,001  vægt-%. Metode: ASTM D4294
 • Vandindhold, Max 150 vægt-ppm. Metode: ASTM D 1744
 • Visc/40°C. 2.o – 3.7 mm²/sek.  Metode: EN ISO 3104
 • Cetantal, min 51. ISO 5165
 • Typisk nedre brændværdi  42.600 kj/kg.

Brændstof leverandør

Dansk Fyringsolie er stiftet i 2001 og vi har stor erfaring med brændstoffer til hus, båd og industri. Ved dieselordrer i større mængder, kan der indgås fast prisaftale, eller vi finder en løsning.

Kampagner
Kategorier:
Produkter

Off-Road diesel
Fyringsolie
GTL og PTL
HVO100

Referencer

Sakskøbing Havn (fyringsolie til husbåde)