ECOstyle A/S

Algebekæmpelse – Det eneste godkendte produkt til havne

ALGEFRI N PROFF er et effektivt, flydende produkt til algebekæmpelse på hårde overflader udendørs. Produktet kan anvendes på træværk, befæstninger, tage, facader, terrasser, læhegn, skilte, mindesmærker, havemøbler mm.

ALGEFRI N er det eneste lovlige algemiddel til alle hårde overflader

 • Hurtig effekt på alger og hurtig nedbrydning
 • Ingen afstandskrav til vandmiljøet
 • Ingen risiko for uoprettelige skader på græs, hække og andre vedplanter

På bekæmpelsesmiddeldatabasen på Miljøstyrelsens hjemmeside kan du altid tjekke hvilke produkter der er lovlige at bruge til bekæmpelse af alger. Det er ulovligt at anvende produkter, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen til det formål, du bruger produktet til.

Læs mere om AlgeFri N ProFF HER

Ukrudtsbekæmpelse uden afstandskrav til vandmiljø
TopGun Finalsan:

 • Hurtigt virkende
 • 4-8 behandlinger pr. år.
 • Penge at spare i forhold til gasbrænding og andre termiske metoder
 • Kan bruges helt ind til træer, hække og buske
 • Ingen afstandskrav til vandmiljøer
 • Hurtigt nedbrydeligt – det mindst miljøbelastende produkt til ukrudtsbekæmpelse ifølge Miljøstyrelsen.
 • Læs mere om TopGun Finalsan HER

Skadedyr på havnen?

Har du og din havn problemer med:

 • Myrer
 • Snegle
 • Insekter
 • Hvepse

Find effektive produkter til bekæmpelse HER

Kampagner
ECOstyle A/S
Produkter

Algefjerner – Eneste lovlige produkt til algebekæmpelse , Ukrudtsbekæmpelse – det mindst miljøbelastende produkt, Bekæmpelse af myrer både ude og inde, Hvepse og insekt bekæmpelse, Effektiv bekæmpelse af snegle – også godkendt til økologiske arealer