First A/S

Nyt forsikringssamarbejde mellem First og FLID

Havne- og marina forsikring

First har siden 2014 forsikret havne og marinaer med de bedste All Riskdækninger fra Lloyds i London. First tilbyder nu i samarbejde med FLID en samlet brancheløsning, der giver optimal sikkerhed, et godt overblik og en god økonomi.

Hvad kan Havne- og Marina forsikringen dække?

– Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring

– Kollektiv vragfjernelse

– Stormflods- og højvandsforsikring

– Bygningsforsikring

– Løsøreforsikring

– Ansvarsforsikring

– Kranforsikring

– Retshjælp

– Maskinkasko

– Løft- og opbevaringsansvar

– Drifttabsdækning

– Gods i transit

– Skibe med kasko og ansvar

– Passageransvar i henhold til Søloven

– Erhvervsansvar

Enkel administration

First samler og forenkler alle havnens forsikringsdækninger i en samlet police, der giver et nemt og enkelt overblik over administrationen af havnens samlede forsikringer.

Kampagner
Kategorier:
First A/S - Logo
Produkter

Havne- og marinaforsikring
Kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring
Stormflods- og højvandsforsikring
Kranforsikring, Bygningsforsikring
Skibe med kasko og ansvar