Kystsikring ApS

KYSTSIKRING, tidligere Fredensborg Bro- og Havneentreprise har 25 års erfaring og er specialister i vedligeholdelse, reparation og bygning af havne- og broanlæg.

Vi arbejder langs kyster og fjorde i hele Danmark og Sydsverige. Vi udfører arbejde inden for sikring mod stormflod, oversvømmelse, skybrud m.m. Vore projekter tæller en lang række statslige og kommunale projekter, samt opgaver udført i erhvervs- og  lystbådehavne samt private anlægsarbejder.

Hos KYSTSIKRING har vi stor erfaring med at udvide, nybygge eller renovere havneanlæg, der kan være en kompliceret proces. Ofte kan mindre forbedringer og løbende vedligeholdelse forlænge havneanlæggets levetid, hvis opdaget i tide. KYSTSIKRING råder over den nødvendige ekspertise samt eget udstyr og materiel til gennemførelse af ovennævnte opgaver.

Vi råder over egen flåde af specialbyggede skibe og pramme til transport af materiel, herunder maskiner og materialer i forbindelse med byggeprojekter.

Vi er specialister indenfor:

Havne- og offentlige anlæg
*   Moleanlæg i spuns eller kampesten
*   Badebroer i træ ell. stenkasse
*   Bådebroer – med agterpæle eller borerør (skinner)
*   Ramning og optrækning af pæle
*   Installation af fendervægge
*   Uddybning af havneanlæg

Kyster, søer og fjorde
*   Kystsikring med kampesten
*   Søtransport af kampesten

Privat
*   Kystsikring med søsten
*   Anlægning af terrasser
*   Badebroer i træ ell. stenkasser

Specialprojekter- og løsninger
*   Stormflods- og sikring mod oversvømmelse
*   Afledning af regnvand, f.eks. etablering af grøfter og kanaler, udvidelse af afløb
*   Fugleobservatorier
*   Bjergning – bugsering – dykkerarbejde
*   Udlejning og transport af flåder
*   Alt i tømrer- og smedearbejde

Kampagner
Kategorier:
Kystsikring ApS
Produkter

Havne- og Broanlæg
Moler og broer
Kystsikring med kampesten
Ramning og optrækning af pæle
Søtransport af kampesten
Alt tømre- og smedearbejde
Moleanlæg i spuns og kampesten
Fendervægge, Stormsflodssikring
Dykkerarbejde
Bjergning
Udlejning

Referencer
Se referencer på http://www.kystsikring.dk