Orbicon A/S - Rådgivende ingeniører

WSP Danmark er din rådgiver i alle faser af havneprojektet!
Vores rådgivning omfatter alle faser af havneprojektet, lige fra den indledende idéskabelse i dialog med kunden og evt. en arkitekt – over forundersøgelser, miljøundersøgelser og myndighedsansøgninger. Desuden også projektering af konstruktionerne og udbud af projektet og afslutningsvis tilsyn og aflevering af projektet i tæt samarbejde med kunden og entreprenøren.

Vi sikrer kvaliteten i projektet gennem nøje planlægning af hele projektforløbet, og holder kunden løbende orienteret om projektets fremgang, og økonomi.

Kampagner
Kategorier:
Produkter

Tilstandsregistrering
Nybygning og renovering af havneanlæg
Oprensninger og uddybning
Dykkerundersøgelser
VVM undersøgelser
Moler og kajarbejder
Nyttiggørelse
Miljø- og myndighedsansøgninger

Referencer

Guldborgssund Kommunes Havne – tilstandsregistrering
Løgstør Havn – projektering af læmole
Kragenæs Havn – molehoved
Præstø Havn – renovering af bådebro og uddybning af havnebassin
Vordingborg Havn – udvikling
Helsingør Havn – bølgebryder
Assens – rekreativ forskønnelse af Vestre Mole
Vordingborg Nordhavn – oprensning
Vorupøre – etablering af havnebad
Agger – ny jollehavn
Nysted Havn -renovering og forskønnelse
Augustenborg, Egernsund, Gråsten og Sønderborg Havne – planer for katodisk beskyttelse
Hasle – etablering af kanal