WSP Danmark A/S - Rådgivende ingeniører

WSP Danmark er din rådgiver i alle faser af havneprojektet

WSP rådgiver havnene i alle faser af havneprojektet, lige fra idéskabelsen i tæt dialog med kunden, over forundersøgelser, miljøundersøgelser til myndighedsansøgninger.

Desuden er vi med til projektering af konstruktionerne og udbud af projektet. Vi kan også afslutningsvis føre tilsyn og aflevering af projektet i tæt samarbejde med havnen og entreprenøren.

Vi sikrer kvalitet i projektet gennem nøje planlægning af hele projektforløbet. Desuden sætter vi i en ære i at holde kunden løbende orienteret om projektets fremgang og økonomi.

Ekspertise i havne og kystanlæg

Vi er eksperter i projektering og anlæggelse af havneanlæg, kystfaciliteter og marinekonstruktioner.

Som samarbejdspartner har vi en lang international erfaring og viden om nyeste teknologi, der munder ud i fremtidssikrede projekter for havnen. Vi leverer løsninger, der tager højde for udviklingen i den maritime sektor og vi har en grundig forståelse for de udfordringer, markedet står med.

Fokus på miljø i havneprojekter

Et af de primære fokusområder, for vores arbejde inden for havneprojekter, er miljø, uanset om det gælder den lille lystbådehavn eller erhvervshavnen. For uanset, om der skal renses, renoveres eller etableres et nyt havneanlæg, så står havnene i dag foran store miljøkrav. Vi har i den forbindelse stor erfaring med VVM-redegørelser og miljøundersøgelser i både und- og udland.

 WSP har overtaget Orbicon

I 2019 opkøbte WSP rådgivervirksomheden Orbicon og er i dag en virksomhed med ca. 500 medarbejdere. Orbicon er kendt for at være pioner inden for vand, miljø, bæredygtighed og klimatilpasning. Sammen repræsenterer WSP og Orbicon et stærkt team inden for byggeri og transport, med en grøn profil.

Kampagner
Kategorier:
WSP Danmark A/S - Rådgivende ingeniører - Logo
Produkter

Tilstandsregistrering
Nybygning og renovering af havneanlæg
Oprensninger og uddybning
Dykkerundersøgelser
VVM undersøgelser
Moler og kajarbejder
Nyttiggørelse
Miljø- og myndighedsansøgninger

Referencer

Guldborgssund Kommunes Havne – tilstandsregistrering
Løgstør Havn – projektering af læmole
Kragenæs Havn – molehoved
Præstø Havn – renovering af bådebro og uddybning af havnebassin
Vordingborg Havn – udvikling
Helsingør Havn – bølgebryder
Assens – rekreativ forskønnelse af Vestre Mole
Vordingborg Nordhavn – oprensning
Vorupøre – etablering af havnebad
Agger – ny jollehavn
Nysted Havn -renovering og forskønnelse
Augustenborg, Egernsund, Gråsten og Sønderborg Havne – planer for katodisk beskyttelse
Hasle – etablering af kanal