Rambøll

Bæredygtige havne- og marineanlæg gennem multidisciplinær rådgivning

Rambøll er et dansk rådgivende ingeniør- og konsulentfirma med ambition om at skabe bæredygtige og langsigtede løsninger for vores kunder og samfundet.

Vi tilbyder multidisciplinær totalrådgivning indenfor hele spektret af havne, kyster og marine anlæg. Vores rådgivning er tilpasset kundens og projektets behov uanset projektets størrelse og art.

Fra koncept til nedrivning

Rådgivningen kan dække projektets mange faser og inkludere specialistydelser indenfor:

 • Masterplanlægning og feasibility studier
 • Myndigheds- og VVM-redegørelser
 • Projektforslag og anlægsbudgettering
 • Geofysiske og geotekniske undersøgelser
 • Klimastudier med konsekvensvurdering og løsningsstrategi
 • Bølgemodellering og sedimenttransportstudier
 • For- og hovedprojekter
 • Udbud, byggeledelse og tilsyn med fag-, hoved- og totalentrerpiser
 • Drift- og vedligeholdelsesplanlægning
 • Tilstandsvurdering, herunder NDT-undersøgelser
 • Monitering og bæreevneberegninger af delvis nedbrudte anlæg
 • Reparations- og forstærkningsprojekter
 • Nedrivning eller erstatning

Rambølls webbaserede forvaltningssystem til effektiv vedligeholdelse

Rambølls webbaseret forvaltningssystem SMART forsyner brugere og beslutningstagere på alle niveauer med de nødvendige redskaber og informationer til en effektiv styring af vedligeholdet.

Kampagner
Kategorier:
Rambøll - Logo
Produkter

Udviklingsplaner
Design og udbud
Drift & Vedligeholdelse

Referencer

Nyanlæg af Ballen Færgehavn

Udvikling af FredericiaC fra industri til by og marina

Generaleftersyn og vedligeholdelsesplanlægning af Ringkjøbing-Skerns Kommunes Havne

Udvikling af Fredericia Østerstrand, sandfordring, badebroer mv.

Nyanlæg af Handbjerg Marina

Tilstandsvurdering og renovering af Den Runde Lystbådehavn i Svendborg

Stormflodssikring af Roskilde Inderfjord og Jyllinge Normark