Vogelsang A/S

Vogelsang-A/S leverer kompakte og komplette havnepumpeanlæg til hurtig, enkel og effektiv tømning af spildevand for både og yachter.

Flere og flere både er udstyret miljøvenligt med spildevandstanke. PierPump fra Vogelsang A/S tilbyder skipper en mulighed for hurtigt og enkelt at tømme tanken for spildevand eller lænsevand, uden at komme i direkte kontakt med vandet.

Kernen i PierPump er Vogelsang-rotationspumpen, der skaber vakuum direkte og uden en ekstra beholder, pumper vandet direkte over i kloaksystemet. PierPump er klar til brug i det samme, den er tilsluttet bådens tank og der går typisk under ti minutter før tanken er tømt.

Referencer
www.vogelsang.info/dk/produkter-ydelser/toemning-marinaer/
www.vogelsang.info/dk/products/pierpump/
www.vogelsang.info/dk/produkter-ydelser/bortskaffelse-tog/mobile-anlaeg/…

Kampagner
Vogelsang A/S
Produkter

Spildevandsbortskaffelse for både og yachter, PierPump baseret på Vogelsang rotationspumpen , Kompakte og komplette havnepumpe anlæg i rustfri stål, Mobile anlæg til tømning af spildevand og lænsevand