Lovændringer for vandscootere og speedbåde

Information vedr. lovændringer for vandscootere og speedbåde
Hermed lidt information om de vedtagne lovændringer vedr. vandscootere og speedbåde.
 
Førere af speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer skal være opmærksomme på en række forhold. 
  • Der skal være tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring: føreren af en speedbåd eller vandscooter skal sikre sig, at der er en ansvarsforsikring. Forsikringen skal dække både personskade, tab af forsørger og skade på ting. Er speedbåden eller vandscooteren ikke forsikret, må føreren ikke benytte den.
  • Føreren skal have dokumentation på forsikringen: Føreren af fartøjet skal under sejladsen kunne dokumentere, at forsikringsforholdene er i orden. Under sejladsen skal man derfor medbringe et certifikat, som dokumenterer, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjet.  I 2018 kan føreren nøjes med policen og dokumentation for, at præmien er betalt.
  • Føreren af vandscooteren skal have vandscooterbevis: For at sejle vandscooter skal føreren have et vandscooterbevis. Det får man ved at bestå en vandscooterprøve. Hvis man inden den 1. januar 2018 opfyldte kravene til at føre vandscooter, må man fortsat føre vandscooter indtil den 1. januar 2020. Herefter skal man også have et vandscooterbevis.
 
 
Vær opmærksom på, at der gælder en række andre regler for gæstesejlere.