Mindeord

FLIDs næstformand og havnemester i Svendborg, Hans Søby, er gået bort

Havnemester i Svendborg Hans Søby er sovet ind den 12. august med sin nærmeste familie omkring sig, efter en brav kamp mod kræften. Hans Søby blev 53 år.

Hans Søby var uddannet skibsfører fra Svendborg Navigationsskole og var ansat hos DFDS. I 2003 blev han chefskipper på Drejø-Skarø-færgen Højestene. I 2008 blev Hans havnemester i Svendborg og sammen med personalet på Svendborg Havn var han om nogen den mand, der har sikret udviklingen på Svendborg Havn samt de øvrige havne, der hører under Svendborg Kommune.

Hans var en ildsjæl uden lige og et varmt og positivt menneske, der med sin gejst og sit smittende humør fik sine omgivelser til at føle sig godt tilpas.

Som kollega i FLIDs bestyrelse var Hans kompetent, fremadskuende og altid optimistisk. Hans Søby efterlader et stort aftryk i FLID med sine initiativer og tanker, især omkring bedre service for sejlerne og moderne havnedrift.

”Vi vil savne Hans - både som kollega, men også som det varme menneske og ven, som Hans Søby var,” siger Søren Hald, formand for FLIDs bestyrelse.

Vores varmeste tanker går til familien og til alle kollegaer i Svendborg havne. Hans Søby efterlader sig sin hustru og tre voksne børn.

Æret være Hans Søbys minde.