FLIDs bestyrelse

FLID dækker samtlige landsdele, hviket også afspejles i bestyrelsens sammensætning:

Formand 
Søren Hald 
Magnolievej 29
8260 Viby  
Tlf. 22607999
Email: [email protected] 

Næstformand 
Hans Søby 
Svendborg Havn
Jessens Mole 6
5700 Svendborg
Tlf. 62233082
Email: [email protected]

Sekretær 
Birger Isaksen
Sæby Havn 
Havnekontoret 
Havnen 11 9300 Sæby 
Tlf: 98461059 / 31131059 
Email: [email protected]

Bestyrelsesmedlem
Kenneth Højlund Jensen
Køge Marina
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Tlf. 2042 1689
E-mail: [email protected]

Bestyrelsesmedlem
Anders Dahl
Augustenborg Yachthavn
Langdel 6
6440 Augustenborg
Tlf. 74471562 / 20141562
E-mail[email protected] 

Bestyrelsesmedlem 
Flemming Klug
Pallesdamvej 8, Højslev K
7840 Højslev
Tlf. 2179 0151
Email: [email protected]

Suppleant (ejerrepræsentant)
Finn Mortensen
Kolding Lystbådehavn
Tlf. 29 33 60 44
E-mail: [email protected] 

Suppleant (havnefogedrepræsentant) 
Jesper Tjott
Skovshoved og Hellerup Lystbådehavn
Tlf. 2630 2611
E-mail: [email protected]