Ny naturbeskyttelseslov

Strandbeskyttelsen på havnen kan ophæves
 
Med en ny naturbeskyttelseslov er det nu muligt at ophæve strandbeskyttelsen på havnen. Men det kræver at Kommunen senest 1. juni 2018 sender en ansøgning til Kystdirektorat med en anmodning herom.
 
Det er ikke sikkert, at din kommune er klar over denne mulighed – tjek derfor lige om kommunens folk er opmærksomme på, at strandbeskyttelsen kan ophæves på havnene.
 
Mange havnearealer er omfattet af strandbeskyttelse. Det betyder, at mange bygninger ikke er mulige at opføre uden en dispensation – det gælder f.eks. etablering af saunaer eller andre bygninger til rekreative eller turistmæssige
formål.
 
Med den nye Naturbeskyttelseslov får kommunerne nu mulighed for at søge om at få strandbeskyttelsen ophævet på havnearealer for at understøtte turisme og friluftsliv på havne. 
 
Ny naturbeskyttelseslov - Strandbeskyttelsen på havnen kan ophæves På Danmarks Miljøportal www.miljoeportal.dk kan man se om havnens areal er omfattet af strandbeskyttelsen.
 
ER DER STRANDBESKYTTELSE PÅ JERES HAVN?
Den gule skravering viser at havnens landarealer samt den ene mole er omfattet af strandbeskyttelsen. Eksemplet er fra Holbæk Marina - udskrevet via www.miljoeportal.dk 
 
Hvad er strandbeskyttelseslinjen?
Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. Strandbeskyttelseslinjen omfatter arealet op til 300 meter bag strandbredden, herunder også mange havne- og vinterpladser.
 
Dvs. at havnen indenfor denne linje ikke må etablere nogen former for bygninger herunder til- og ombygning eller ændre på terrænet, uden at have fået en dispensation. 
 
Fra juni 2017 er Naturbeskyttelsesloven imidlertid ændret for blandt andet at give kommunerne bedre muligheder for at understøtte friluftsliv og turisme særligt på havne. En kommune kan senest den 1. juni 2018 ansøge Kystdirektoratet om at få ophævet eller reduceret strandbeskyttelsen på havne og på arealer mellem byen og havnen. Sker det, vil I som havn nemmere kunne etablere shelters, overnatning, klubhuse og andre rekreative og  turistmæssige indretninger. 
 
Ét skud i bøssen - sådan søger I! 
I skal lave en samlet ansøgning for hele kommunen, kommunen har nemlig kun ét skud i bøssen – dvs. de kan kun indsende én ansøgning. Denne ansøgning skal derfor gerne omfatte alle de havne i kommunen, hvor det er relevant at få ophævet strandbeskyttelsen.
 
Tag fat i Kommunen og anmod dem om at sende en ansøgning til Kystdirektoratet med henblik på at få ophævet strandbeskyttelsen på din havn. 
 
Kontakt gerne FLID for yderligere oplysninger om de nye muligheder.
Tlf. 4345 4360, eller E-mail: [email protected]